Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
1. januar 2005
Fra praksis
Publisert
1. desember 2004

Samlivsproblemer kan være både utløsende og opprettholdende faktorer i depresjon. Dette har ført til interesse for parterapi som behandlingsform.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2004
Fra praksis
Publisert
1. november 2004

I stadig større grad trekkes barn og unge inn i væpnede konflikter. De blir ofre for vold, og utnyttes som soldater. Artikkelen beskriver en gruppeterapeutisk prosess med ungdommer fra krigsherjede Angola.

Fra praksis
Publisert
1. oktober 2004

I den kliniske hverdag har pasienter med panikklidelse ofte også andre former for psykisk lidelse og store sosiale vansker. Effektiv behandling finnes, men hvordan tilpasse disse metodene til pasienter med sammensatte problemer?

Fra praksis
Publisert
1. september 2004
Fra praksis
Publisert
1. september 2004

Mange pasienter med en schizofrenidiagnose har blitt traumatisert gjennom sine psykoseopplevelser. Samtidig behandling av posttraumatiske symptomer og schizofreni kan gi opplevelse av mestring og håp for fremtiden.

Fra praksis
Publisert
1. september 2004
Fra praksis
Publisert
1. juli 2004
Fra praksis
Publisert
1. juni 2004

I mediene diskuteres kvaliteten av sakkyndiges vurderinger. Psykologer tar stilling i vanskelige saker med alvorlige følger for foreldre og barn. Trenger vi en retts-psykologisk kommisjon?

Sider