Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
1. mai 2005

Bruk av genogram i terapi kan gi et bilde over familieforhold som er viktige for klienten. Samtidig kan klienten få ny erkjennelse om seg selv og sine relasjoner.

Fra praksis
Publisert
1. mai 2005

En hjerneskade kan bringe hele familien i krise. Roller snus om, og mange pårørende føler seg svært alene i møte med de nye vanskene.

Fra praksis
Publisert
1. mai 2005
Fra praksis
Publisert
1. mars 2005

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud til ungdom. Det er viktig med psykologer i denne tjenesten for å gi ungdom et like godt tilbud for psykisk som for somatisk helse.

Fra praksis
Publisert
1. februar 2005
Fra praksis
Publisert
1. februar 2005
Fra praksis
Publisert
1. januar 2005
Fra praksis
Publisert
1. desember 2004

Samlivsproblemer kan være både utløsende og opprettholdende faktorer i depresjon. Dette har ført til interesse for parterapi som behandlingsform.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2004
Fra praksis
Publisert
1. november 2004

I stadig større grad trekkes barn og unge inn i væpnede konflikter. De blir ofre for vold, og utnyttes som soldater. Artikkelen beskriver en gruppeterapeutisk prosess med ungdommer fra krigsherjede Angola.

Sider