Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
1. juli 2005

Foreldretrening må bygges på et allianse og tillit. Når terapeut og klient opplever at de blir stående fast, kan en åpen problemløsende holdning og hyppig bruk av rollespill bringe prosessen videre.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2005

Mennesker med alvorlig psykisk utviklingshemning kan ha sterk angst for tannbehand-ling og medisinske undersøkelser. Gjennom individuelle opplegg kan en redusere motstanden mot helsehjelp og øke personens opplevelse av mestring.

Fra praksis
Publisert
1. juni 2005

Å miste en pasient i selvmord er noe av det vanskeligste en behandler kan erfare. Jeg vil drøfte vanlige reaksjoner hos behandlere, og hvordan en kan ivaretas etter den tragiske hendelsen. Her vil jeg trekke inn egne erfaringer.

Fra praksis
Publisert
1. juni 2005
Fra praksis
Publisert
1. mai 2005
Fra praksis
Publisert
1. mai 2005

Bruk av genogram i terapi kan gi et bilde over familieforhold som er viktige for klienten. Samtidig kan klienten få ny erkjennelse om seg selv og sine relasjoner.

Fra praksis
Publisert
1. mai 2005

En hjerneskade kan bringe hele familien i krise. Roller snus om, og mange pårørende føler seg svært alene i møte med de nye vanskene.

Fra praksis
Publisert
1. mars 2005

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud til ungdom. Det er viktig med psykologer i denne tjenesten for å gi ungdom et like godt tilbud for psykisk som for somatisk helse.

Fra praksis
Publisert
1. februar 2005
Fra praksis
Publisert
1. februar 2005

Sider