Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
10. oktober 2006

Kognitiv atferdsterapi har en sentral og veldokumentert plass i en tverrfaglig tilnærming til kroniske smerter. Et gruppetilbud er utviklet ved Haukeland sykehus.

Fra praksis
Publisert
10. oktober 2006
Fra praksis
Publisert
1. august 2006

Psykoterapi med pasienter med ervervet døvblindhet skjer gjennom berøring, i hovedsak gjennom taktilt tegnspråk.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2006

For familier som har barn med fremadskridende, nevrologisk sykdom handler det ikke om kurativ behandling, men om å få til et best mulig liv for et barn som blir stadig dårligere.

Fra praksis
Publisert
1. juni 2006

Et gruppetilbud for personer med angst kombinerer en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming med elementer fra systemisk, narrativ og løsningsorientert terapi. Målet er å mobilisere klientens egen endringskraft.

Fra praksis
Publisert
1. mai 2006

Pårørende til personer med rusproblemer lever ofte et vanskelig liv. En løsningsfokusert tilnærming retter blikket mot ressurser og muligheter.

Fra praksis
Publisert
1. mai 2006
Fra praksis
Publisert
1. april 2006

Forfatterne presenterer en kasushistorie hvor pasienten hadde fått diagnosen kroniske bekkensmerter og der psykologisk behandling ble avgjørende.

Fra praksis
Publisert
1. mars 2006

I alt 1329 psykologer har svart på spørsmål om de har lederstilling nå, om de ønsker en slik stilling senere og om de savner oppfølging, møteplasser og nettverk.

Fra praksis
Publisert
1. februar 2006

Den reviderte utgaven av Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood (DC: 0–3R) er nå tilgjengelig.

Sider