Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
1. mai 2006
Fra praksis
Publisert
1. april 2006

Forfatterne presenterer en kasushistorie hvor pasienten hadde fått diagnosen kroniske bekkensmerter og der psykologisk behandling ble avgjørende.

Fra praksis
Publisert
1. mars 2006

I alt 1329 psykologer har svart på spørsmål om de har lederstilling nå, om de ønsker en slik stilling senere og om de savner oppfølging, møteplasser og nettverk.

Fra praksis
Publisert
1. februar 2006

Den reviderte utgaven av Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood (DC: 0–3R) er nå tilgjengelig.

Fra praksis
Publisert
1. januar 2006

Lærings- og mestringssentrene innen spesialisthelsetjenesten arbeider for at pasienter skal lære mer om hvordan de kan håndtere tilværelsen som kronisk syk i ulike faser av sykdommen. Psykologisk kunnskap er svært etterspurt.

Fra praksis
Publisert
1. november 2005

Sterk sjalusi kan ødelegge relasjoner. I parterapi kan en narrativ og løsningsorientert tilnærming, med bruk av eksternalisering og metaforer, skape ny allianse i arbeidet med problemene.

Fra praksis
Publisert
1. november 2005
Fra praksis
Publisert
1. september 2005

Dagbehandling har sin berettigelse for barn med så store atferdsvansker at andre former for tiltak ikke er tilstrekkelig. Familiens løsninger og ressurser er viktige. Derfor kombineres miljøterapi med en familieterapeutisk tilnærming.

Fra praksis
Publisert
1. september 2005
Fra praksis
Publisert
1. august 2005

Metoden kunnskapsbasert familiearbeid i grupper er hentet fra familiearbeid med psykotiske tilstander. Målet med gruppetilbudet for familier til barn med Asperger syndrom, var at gruppen skulle kunne utveksle erfaringer og løsninger av problemer.

Sider