Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
1. juli 2007

Over hele landet etableres det nå ambulante akutteam i psykisk helsevern. Akuttinnleggelse kan forebygges gjennom kriseintervensjon i personens eget hjem.

Krisen i Midtøsten
Publisert
1. juli 2007

Bergen Internasjonale FilmFestival satte i 2006 søkelys på situasjonen i Israel og Midtøsten. Her er en bearbeidet versjon av min innledning til en paneldebatt under festivalen.

Fra praksis
Publisert
1. juni 2007

Hvordan kan psykologer utforme en rolle på sengepost som kan være til hjelp for pasientene, tilfredsstille administrativ ledelse og personalet på postene, og selv ha en meningsfull og givende hverdag?

Lyman C. Wynne er død
Publisert
28. februar 2007

Psykiater, psykolog og professor ved University of Rochester, New York, Lyman C. Wynne er død, 83 år gammel.

Fra praksis
Publisert
31. januar 2007

Selv erfarne brukere av tolk kan ønske og trenge opplæring i bruk av tolk. Her er noen råd til deg som er psykolog og som vil bruke tolk i samtaler.

Psykologisk rådgivning
Publisert
31. januar 2007

Psykolog Svein Øverland logget seg på internettsamfunnet Habbo for å gi ti minutters drop-in-konsultasjoner, og møtte en lang kø av barn og unge utenfor Røde Kors-bussen.

Fra praksis
Publisert
1. januar 2007

Barnas time er et tilbud for barn som har far eller mor innlagt i akutt psykisk helsevern. Her får de snakke med behandlerne og motta informasjon, og de får luftet sine opplevelser, tanker og følelser.

Fra praksis
Publisert
1. januar 2007
Fra praksis
Publisert
27. oktober 2006
Fra praksis
Publisert
27. oktober 2006

Forfattaren utfordrar politiet i Noreg til å ta i bruk instrumentet SARA: PV (Spousal Assault Risk Assessment Guide: Police Version), for å kunne identifisere potensielle partnarvaldsutøvarar. Politiet i Sverige byrjar å få nyttige erfaringar med bruk av instrumentet.

Sider