Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
1. august 2007

A world of accelerated social, informational, and technological changes provides people with expanded opportunities to bring their influence to bear on events that affect their lives. The exercise of individual and collective agency is contributing increasingly to human development. How can we enlist these agentic human capabilities in ways that shape a better and sustainable future?

Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Det er viktig å dokumentere at behandlingen psykologstudenter gir, er god og forsvarlig. Hvilket utbytte opplever klientene i ordinær praksis?

Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Hva påvirker resultatene i legemiddelassistert rehabilitering? Denne studien peker på at både svekket kognitiv funksjonsnivå og personlighetsforstyrrelse er knyttet til dårligere effekt.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2007

Over hele landet etableres det nå ambulante akutteam i psykisk helsevern. Akuttinnleggelse kan forebygges gjennom kriseintervensjon i personens eget hjem.

Krisen i Midtøsten
Publisert
1. juli 2007

Bergen Internasjonale FilmFestival satte i 2006 søkelys på situasjonen i Israel og Midtøsten. Her er en bearbeidet versjon av min innledning til en paneldebatt under festivalen.

Fra praksis
Publisert
1. juni 2007

Hvordan kan psykologer utforme en rolle på sengepost som kan være til hjelp for pasientene, tilfredsstille administrativ ledelse og personalet på postene, og selv ha en meningsfull og givende hverdag?

Lyman C. Wynne er død
Publisert
28. februar 2007

Psykiater, psykolog og professor ved University of Rochester, New York, Lyman C. Wynne er død, 83 år gammel.

Fra praksis
Publisert
31. januar 2007

Selv erfarne brukere av tolk kan ønske og trenge opplæring i bruk av tolk. Her er noen råd til deg som er psykolog og som vil bruke tolk i samtaler.

Psykologisk rådgivning
Publisert
31. januar 2007

Psykolog Svein Øverland logget seg på internettsamfunnet Habbo for å gi ti minutters drop-in-konsultasjoner, og møtte en lang kø av barn og unge utenfor Røde Kors-bussen.

Sider