Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
1. september 2007

Depersonalisering og derealisasjon er plager som ofte opptrer sekundært til andre psykiske lidelser. Kognitiv terapi som kombinerer kjente intervensjoner fra behandling av panikkangst og sosial fobi, har vist god effekt.

Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Psykologien har hatt en tendens til å overse betydningen av det fysiske miljøet. Miljøpsykologien retter oppmerksomheten mot stedets betydning for opplevelsen av identitet.

Fra praksis
Publisert
1. august 2007
Fra praksis
Publisert
1. august 2007

A world of accelerated social, informational, and technological changes provides people with expanded opportunities to bring their influence to bear on events that affect their lives. The exercise of individual and collective agency is contributing increasingly to human development. How can we enlist these agentic human capabilities in ways that shape a better and sustainable future?

Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Det er viktig å dokumentere at behandlingen psykologstudenter gir, er god og forsvarlig. Hvilket utbytte opplever klientene i ordinær praksis?

Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Hva påvirker resultatene i legemiddelassistert rehabilitering? Denne studien peker på at både svekket kognitiv funksjonsnivå og personlighetsforstyrrelse er knyttet til dårligere effekt.

Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Agression Replacement Training er en forskningsbasert metode for å hjelpe ungdommer til å bryte med aggresjon og vold ved å etablere alternative holdninger og ny atferd. Her er metoden prøvd ut på 24 elever ved en liten skole i Midt-Norge.

Fra praksis
Publisert
1. august 2007
Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Sider