Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
1. mars 2008

LØFT har fått en unik posisjon i Norge, og mange miljøer og fagfelt har tatt tilnærmingen i bruk. Hva kan være forklaringen på at så mange har latt seg engasjere?

Fra praksis
Publisert
11. februar 2008

Det kan oppleves overveldende og uoversiktlig å jobbe som klinisk psykolog i kommunen. Forventningene er mange og rammene ofte utydelige. Men klarer man å tråkke sin egen sti og finne sin plass i samarbeidssystemet, er psykologrollen mangfoldig, spennende og svært meningsfull.

Fra praksis
Publisert
11. februar 2008

Fortsatt møter homofile klienter behandlere som mangler kunnskaper og en bevisst holdning til hvordan seksuell legning virker inn på psykisk helse.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2008

Som voksen hadde pasienten fortsatt sterke traumereaksjoner etter seks år på et kommunalt barnehjem. Overskriften i terapien var «å samle bitene».

Fra praksis
Publisert
5. januar 2008

Årets Agora-seminar var en reise i rytme, rytmebrudd og relasjoner – og for min del: rystelser.

Fra praksis
Publisert
4. desember 2007

Godt samliv! Parkurs for førstegangsforeldre er et politisk bestemt, snart landsdekkende tiltak. En av prosjektmedarbeiderne beskriver erfaringer fra utviklingen av kurset, fra politisk initiativ til gjennomføring i den enkelte kommune.

Fra praksis
Publisert
4. desember 2007

Ingenting er så uutholdelig sørgelig som at barn lider. Ingen ting rører meg så lett som når barn som har det vondt, får det godt. Tårene strømmer lettere jo eldre jeg blir.

Fra praksis
Publisert
3. november 2007

Bruk av fantasifulle historier og metaforer kan bidra til at klienter ser sine problemer i et nytt lys. Hva er sentrale elementer i effektiv metaforbruk?

Fra praksis
Publisert
3. november 2007

Datoen er 9. desember 2006. Jeg sitter på Gardermoen på vei til Sør-Afrika, nærmere bestemt Cape Town. Jeg skal besøke familie som har bosatt seg på en vingård.

Fra praksis
Publisert
2. oktober 2007

Pasientens familie er en ressurs det somatiske helsevesen har glemt at det har. Prosjektet «Pårørende – en samarbeidspartner» inkluderer familien i rehabiliteringsprosessen og skaper rammer for at pårørende kan bli gode medspillere.

Sider