Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
4. desember 2007

Ingenting er så uutholdelig sørgelig som at barn lider. Ingen ting rører meg så lett som når barn som har det vondt, får det godt. Tårene strømmer lettere jo eldre jeg blir.

Fra praksis
Publisert
3. november 2007

Bruk av fantasifulle historier og metaforer kan bidra til at klienter ser sine problemer i et nytt lys. Hva er sentrale elementer i effektiv metaforbruk?

Fra praksis
Publisert
3. november 2007

Datoen er 9. desember 2006. Jeg sitter på Gardermoen på vei til Sør-Afrika, nærmere bestemt Cape Town. Jeg skal besøke familie som har bosatt seg på en vingård.

Fra praksis
Publisert
2. oktober 2007

Pasientens familie er en ressurs det somatiske helsevesen har glemt at det har. Prosjektet «Pårørende – en samarbeidspartner» inkluderer familien i rehabiliteringsprosessen og skaper rammer for at pårørende kan bli gode medspillere.

Fra praksis
Publisert
1. september 2007

Depersonalisering og derealisasjon er plager som ofte opptrer sekundært til andre psykiske lidelser. Kognitiv terapi som kombinerer kjente intervensjoner fra behandling av panikkangst og sosial fobi, har vist god effekt.

Fra praksis
Publisert
1. august 2007
Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Psykologien har hatt en tendens til å overse betydningen av det fysiske miljøet. Miljøpsykologien retter oppmerksomheten mot stedets betydning for opplevelsen av identitet.

Fra praksis
Publisert
1. august 2007
Fra praksis
Publisert
1. august 2007

A world of accelerated social, informational, and technological changes provides people with expanded opportunities to bring their influence to bear on events that affect their lives. The exercise of individual and collective agency is contributing increasingly to human development. How can we enlist these agentic human capabilities in ways that shape a better and sustainable future?

Sider