Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
1. mai 2008

Å sitta ansikt til ansikt med terapeuten var skaminduserande for Vilde. Å opne for andre former for kontakt vart avgjerande for at den terapeutiske prosessen fekk næring trass i «skammens mur».

Fra praksis
Publisert
1. mai 2008

Som faglig bidragsyter til debatten om pappaperm ble jeg møtt med utskjelling og synsing. Etter noe jeg nærmest vil kalle en helvetesuke, etterlyser jeg en politisk debatt om forskningens rolle.

Fra praksis
Publisert
1. april 2008

Hvilken mental modus er det som må ligge til grunn for at man skal føle takknemlighet? Er takknemlighet en ferdighet som kan – og bør – trenes opp? Å reflektere over alt det gode man har fått, er i Japan en egen form for terapi.

Fra praksis
Publisert
1. mars 2008

Ved store ulykker er det ofte problemer knyttet til varsling, kommunikasjon og mangelfull ledelse, og ytre strukturer bryter sammen. Et organisasjonsperspektiv på oppfølgingen bidrar til at alle aktører fungerer hensiktsmessig i sine roller.

Fra praksis
Publisert
1. mars 2008

LØFT har fått en unik posisjon i Norge, og mange miljøer og fagfelt har tatt tilnærmingen i bruk. Hva kan være forklaringen på at så mange har latt seg engasjere?

Fra praksis
Publisert
11. februar 2008

Det kan oppleves overveldende og uoversiktlig å jobbe som klinisk psykolog i kommunen. Forventningene er mange og rammene ofte utydelige. Men klarer man å tråkke sin egen sti og finne sin plass i samarbeidssystemet, er psykologrollen mangfoldig, spennende og svært meningsfull.

Fra praksis
Publisert
11. februar 2008

Fortsatt møter homofile klienter behandlere som mangler kunnskaper og en bevisst holdning til hvordan seksuell legning virker inn på psykisk helse.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2008

Som voksen hadde pasienten fortsatt sterke traumereaksjoner etter seks år på et kommunalt barnehjem. Overskriften i terapien var «å samle bitene».

Fra praksis
Publisert
5. januar 2008

Årets Agora-seminar var en reise i rytme, rytmebrudd og relasjoner – og for min del: rystelser.

Fra praksis
Publisert
4. desember 2007

Godt samliv! Parkurs for førstegangsforeldre er et politisk bestemt, snart landsdekkende tiltak. En av prosjektmedarbeiderne beskriver erfaringer fra utviklingen av kurset, fra politisk initiativ til gjennomføring i den enkelte kommune.

Sider