Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
5. april 2009

Personlighetsvurdering av rusavhengige pasienter er omstridt. Her beskriver vi et kompetansehevende tiltak ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hovedkonklusjonen er at personlighetsvurderinger både er mulige og nyttige, og bør inngå i standard utredning i rusinstitusjoner.

Fra praksis
Publisert
1. november 2008

Kombinert individual- og gruppeterapi står sentralt i nyere behandlingsmodeller for personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Men hva er det ved kombinasjonsbehandlingen som gir terapeutisk effekt?

Fra praksis
Publisert
1. november 2008

Selv etter tiår på tiår med kvinnekamp fortsetter vi med å klandre morennår barna sliter. Morsklandring lever i beste, eller verste, velgående. Dessverre også innenfor psykisk helsevern.

Fra praksis
Publisert
1. september 2008

Kan hende undervurderer vi menneskers evne til å hjelp seg selv. En selvhjelpsbok kan være et godt supplement til psykologisk behandling.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2008

I filmen Atonement ser vi at et barns løgn får dramatiske følger. Som voksen ønsker Briony forgjeves å få tilgivelse fra sin søster. Men hvorfor løy Briony? Fordi hun var i en sårbar situasjon? Eller skyldtes det mer forbudte krefter - som begjær og hevntrang?

Fra praksis
Publisert
1. juli 2008

I filmen Atonement ser vi at et barns løgn får dramatiske følger. Som voksen ønsker Briony forgjeves å få tilgivelse fra sin søster. Men hvorfor løy Briony? Fordi hun var i en sårbar situasjon? Eller skyldtes det mer forbudte krefter – som begjær og hevntrang?

Fra praksis
Publisert
1. mai 2008

Å sitta ansikt til ansikt med terapeuten var skaminduserande for Vilde. Å opne for andre former for kontakt vart avgjerande for at den terapeutiske prosessen fekk næring trass i «skammens mur».

Fra praksis
Publisert
1. mai 2008

Som faglig bidragsyter til debatten om pappaperm ble jeg møtt med utskjelling og synsing. Etter noe jeg nærmest vil kalle en helvetesuke, etterlyser jeg en politisk debatt om forskningens rolle.

Fra praksis
Publisert
1. april 2008

Hvilken mental modus er det som må ligge til grunn for at man skal føle takknemlighet? Er takknemlighet en ferdighet som kan – og bør – trenes opp? Å reflektere over alt det gode man har fått, er i Japan en egen form for terapi.

Fra praksis
Publisert
1. mars 2008

Ved store ulykker er det ofte problemer knyttet til varsling, kommunikasjon og mangelfull ledelse, og ytre strukturer bryter sammen. Et organisasjonsperspektiv på oppfølgingen bidrar til at alle aktører fungerer hensiktsmessig i sine roller.

Sider