Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
5. juli 2009

Som klinikere må vi forholde oss til metoder som overselges og mangler vitenskapelig evidens. Men vi må evne å kombinere kritisk tenkning med åpenhet for nye metoder.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2009

Ungdom som viser symptomer på mulig psykoseutvikling, trenger hjelp så tidlig som mulig. I Asker og Bærum er det gitt et slikt tilbud siden 2002. Her presenteres noen av de utfordringene vi har møtt siden oppstarten av TIPS Asker og Bærum.

Europeisk konferanse om coaching og psykologi
Publisert
5. juni 2009

Som deltaker på den første europeiske Coaching Psychology Conference i London ble jeg slått av pionerånden og begeistringen som gjennomsyret både forelesninger og debatt. Men det kritiske perspektivet var nærmest fraværende.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2009

I kjølvannet av «Trikkedrapet» gjennomgikk akuttpsykiatrien ved Ullevål sykehus en omfattende og hittil vellykket omorganisering. En sentral betingelse for organisasjonens videre suksess er å bygge opp under organisasjonens mentaliseringsevne.

Fra praksis
Publisert
5. april 2009

Personlighetsvurdering av rusavhengige pasienter er omstridt. Her beskriver vi et kompetansehevende tiltak ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hovedkonklusjonen er at personlighetsvurderinger både er mulige og nyttige, og bør inngå i standard utredning i rusinstitusjoner.

Fra praksis
Publisert
1. november 2008

Kombinert individual- og gruppeterapi står sentralt i nyere behandlingsmodeller for personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Men hva er det ved kombinasjonsbehandlingen som gir terapeutisk effekt?

Fra praksis
Publisert
1. november 2008

Selv etter tiår på tiår med kvinnekamp fortsetter vi med å klandre morennår barna sliter. Morsklandring lever i beste, eller verste, velgående. Dessverre også innenfor psykisk helsevern.

Fra praksis
Publisert
1. september 2008

Kan hende undervurderer vi menneskers evne til å hjelp seg selv. En selvhjelpsbok kan være et godt supplement til psykologisk behandling.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2008

I filmen Atonement ser vi at et barns løgn får dramatiske følger. Som voksen ønsker Briony forgjeves å få tilgivelse fra sin søster. Men hvorfor løy Briony? Fordi hun var i en sårbar situasjon? Eller skyldtes det mer forbudte krefter - som begjær og hevntrang?

Fra praksis
Publisert
1. juli 2008

I filmen Atonement ser vi at et barns løgn får dramatiske følger. Som voksen ønsker Briony forgjeves å få tilgivelse fra sin søster. Men hvorfor løy Briony? Fordi hun var i en sårbar situasjon? Eller skyldtes det mer forbudte krefter – som begjær og hevntrang?

Sider