Du er her

Fra praksis

Emosjonsfokusert parterapi
Publisert
5. september 2010

Tilknytningsteori er kartet over kjærlighetens landskap, mener Sue Johnson. Denne forståelsen ligger til grunn for hennes parterapi, som inspirerer norske terapeuter. Følg smertesporet, anbefalte Johnson på seminar i Tromsø.

Fra praksis
Publisert
5. august 2010

Mer mekling innenfor hjelpeapparatet vil fremme samhandling og brukermedvirkning, samtidig som partene beholder kontroll og ansvar for sitt eget liv og virke.

Fra praksis
Publisert
5. august 2010

Neutrality translates into support for the status quo. It is not good enough to deal efficiently with manifest conflict while leaving structural conflicts outside of our frame and therefore intact.

Fra praksis
Publisert
5. august 2010

Hvorfor er nøytral tredjepartsbistand og mekling så lite brukt ved individuelle konflikter på arbeidsplassen?

Fra praksis
Publisert
5. august 2010

En dyktig manipulator kan greie å vippe sakkyndig av pinnen. Jeg vil ta for meg hvordan man avdekker manipulasjon. Det mest sentrale grepet er å avsløre en falsk fortelling.

Fra praksis
Publisert
5. juli 2010

Vi må tolerere og respektere et mer maskulint språk i møte med problemer og terapi. Mer feminine tilnærminger virker lett fremmede for mange menn.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2010

Hvilke erfaringer har terapeuter i psykisk helsevern for barn og unge fra møter med homofil og lesbisk ungdom, og hvilke erfaringer har de fra drøftinger om temaet?

Lavterskelpsykologi
Publisert
5. februar 2010

Tidlig på 1970-tallet åpnet jeg et lavterskeltilbud for studenter, lenge før dette ble aktuell politikk. Raskt innså jeg at mine forestillinger om behandling måtte snus.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2010

Gjennom kognitiv trening oppmuntres pasienten til å innta en metakognitiv holdning til sin egen kognitive stil. Intervensjonen fokuserer mer på tenkestil enn på det emosjonelle innholdet, og mange finner det befriende at temaer som mat, kropp og vekt ikke inngår i treningen.

Fra praksis
Publisert
5. november 2009

Bruk av tolk er en problemstilling som de fleste psykologer i klinisk praksis har blitt eller kommer til å bli stilt overfor. Derfor er det uheldig dersom vår profesjon fortsetter å betrakte tolkebruk som en klinisk unntakstilstand.

Sider