Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
5. september 2011

Gung Hu handler om å arbeide hver for seg, men sammen. Og akkurat det begrepet gir mening til hvordan det var å jobbe som krisepsykolog på Sundvolden hotell rett etter massedrapet på Utøya.

Om spesialistutdanningen
Publisert
5. august 2011

Hva om listen over hva en er flink til, blir lengre enn listen over det vonde og vanskelige?

Fra praksis
Publisert
5. juli 2011

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Gjennom brukeransatte og bruker spør bruker-metoden ønsker vi at pasienten sikres en aktiv medvirkning i utformingen av tilbudet vi gir.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2011

Mange av barna vi møter i behandling, har enten selv opplevd vold eller sett en forelder utsettes for vold. Men voldstematikken berøres sjelden av henviserne. Hva hindrer at vold mot barn oppdages i psykisk helsevern, og hvordan kan vi få disse voldshistoriene frem?

Fra praksis
Publisert
5. april 2011

Noen mennesker med psykiske lidelser lever store deler av sitt voksne liv i døgnavdelinger. Erfaringer med basal eksponeringsterapi kan tyde på at psykisk helsevern bør satse mer på intensiv psykologisk behandling for de dårligste pasientene.

Kognitiv terapi med barn
Publisert
5. januar 2011

Kognitiv atferdsterapi med barn er en nyttig behandlingsform da mange av de problemene vi ser hos barn, er knyttet til mangelfull evne til å regulere tanker, følelser og handlinger.

Fra praksis
Publisert
5. desember 2010

Tilbakemelding som verktøy i terapi kan gi bedre terapeutisk utbytte og styrke brukerens medvirkning. For tiden prøver vi ut et elektronisk tilbakemeldingssystem for bruk i parterapi og familieterapi.

Fra praksis
Publisert
5. november 2010

Som et «klar, ferdig, gå» ledsager fagprosaen samfunnets praksis, enten dette er barnehage, skole, arbeidsliv eller helsevesenet. Og da blir fagformidling et dypt moralsk prosjekt.

Fra praksis
Publisert
5. oktober 2010

Forskningsbasert klinisk praksis handler dypest sett om faglig fordypning som gjør klinikeren i stand til å vurdere empiri kritisk og vurdere effekten av evidensbaserte tiltak i egen praksis.

Fra praksis
Publisert
5. september 2010

Systematisk bruk av telefon som kommunikasjonsform kan øke tilgjengeligheten til psykologisk behandling, og bidra til å forebygge frafall fra terapi.

Sider