Du er her

Støtte til tverrpolitiske aksjoner

Sentralstyret har gjort vedtak om at Norsk Psykologforening ved samlet sentralstyre kan støtte tverrpolitiske aksjoner som har til formål å sikre organisasjonsfrihet, fagforeningsfrihet og allment anerkjente menneskerettigheter. Det er en viktig prinsipiell avklaring sentralstyret her har gjort. (…)

Den siste tiden har Norsk Psykologforening fått flere henvendelser fra tverrpolitiske, humanitære og rusmiddelpolitiske organisasjoner med forespørsel om støtte, både i form av støtteuttalelser, ved å stille sitt organisasjonsapparat til disposisjon (med henblikk på informasjon) og for direkte økonomisk støtte. Spørsmål om medlem skap har også vært aktuelt. Hver gang vi har fått en slik henvendelse har det rådet en viss usikkerhet med henblikk på hva vi kan tillate oss.

Den direkte foranledningen til at spørsmålet ble tatt opp på landsmøtet i 1982, var hvorvidt Norsk Psykologforening skulle melde seg inn i «Solidaritet Norge-Polen». Men vi hadde likevel ikke avklart hvorvidt vi kan gi støtteuttalelser sentralt fra, eller hvorvidt vi kan delta i tverrpolitiske/humanitære aksjoner. Når vi nå står foran «Aksjon Amnesty 1984» er saken igjen blitt aktualisert. Denne aksjonen har støtte fra AF, LO, YS og NAF, samt fra de største politiske partiene.

Det er sikkert fornuftig politikk av Norsk Psykologforening å være tilbakeholdende med deltagelse i aksjoner, støtteuttalelser o.l. På den andre siden kan det virke noe sært og aldri skulle kunne delta i frykt for å tråkke enkelte medlemsgrupper på tærne eller for å få et eller annet stempel på oss for å være rabulistiske, eller fordi vi ikke har 110 % kontroll over det innholdsmessige i aksjonen/tiltaket. Det gir også et image aldri, eller svært sjeldent å ville delta i denne type tiltak.

Usignert leder i Tidsskriftet, mai 1984

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side 80

Kommenter denne artikkelen