Du er her

Første­amanuensis / første­lektor / universitets­lektor i sexologi

Universitetet i Agder - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 50 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor tilknyttet utdanninger innen sexologi ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse. Hovedarbeidssted er for tiden Grimstad. Tiltredelse etter avtale.

Fakultetet har tre institutter; Institutt for psykososial helse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et ph.d.-program på fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har også to forskningssentra og aktive forskere innen helse- og idrettsvitenskap. Institutt for psykososial helse gir utdanningstilbud til ca. 370 studenter og har i tillegg til bachelorprogram i vernepleie utdanningstilbud innen familieterapi, psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk samt sexologi. Det er ca. 20 vitenskapelig ansatte på instituttet. Institutt for psykososial helse har et tverrfaglig forskningsmiljø som utforsker problemstillinger som ofte har relevans og kobling til utdanningenes innhold og fokus. Forskningen på fakultetet er organisert i ulike forskningsgrupper.

Kvalifikasjoner og vilkår

For stillingen kreves det utdanning innen psykologi, medisin, helsefag eller sosialfag på doktorgradsnivå eller mastergrad med tilstrekkelig forsknings- og utviklingsarbeid til å kvalifisere til førstelektor. Søkere med kompetanse på master- eller hovedfagsnivå, samt solid og relevant klinisk praksis vil også bli vurdert. Søker må da være innstilt på å tilegne seg førstekompetanse på sikt.

Søkere må ha erfaring fra sexologisk rådgivning. Det legges også vekt på faglig utvikling i samarbeid med praksisfeltet, samt forskning innenfor sexologi. Det forventes at den som tilsettes, styrker instituttets forskningsaktivitet.

Aktuelle arbeidsoppgaver er fag- og koordineringsansvar for studiet, emneansvar, undervisning, ferdighetstrening, sensur og veiledning av studenter. Veiledning av masterstudenter, samt Ph.d-kandidater vil også være aktuelt avhengig av søkers kompetanse. Søker vil primært ha oppgaver ved videreutdanninger og masterfordypning i sexologi. Utfra søkers kompetanse vil det også kunne tilfalle oppgaver knyttet til et eller flere andre studier ved instituttet. Det forventes at den som tilsettes vil drive med forsknings- og utviklingsarbeid.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk. Pedagogiske kvalifikasjoner ut over basiskompetanse kan gi et konkurransefortrinn ved rangering av faglig/vitenskapelig kompetente søkere.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner. Arbeidsspråket er norsk, men det kreves at den som tilsettes, i tillegg til norsk eller annet skandinavisk språk, behersker engelsk, skriftlig og muntlig.

Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju og prøveforelesning.


Vi tilbyr:

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ førsteamanuensis kode 1011, kr 544.400 – 658.300 førstelektor kode 1198, kr 544.400 – 658.300, eller kode 1009 universitetslektor kr 480.600 - 586.500. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.


Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

  • CV
  • Vitnemål og attester
  • Sammendrag av mastergradsoppgave
  • Eventuell doktorgradsavhandling
  • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)
  • Dokumentert forsknings- og utviklingsarbeid

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Siri Håvås Haugland, e-post siri.h.haugland@uia.no, tlf. 37 23 32 61, professor Elsa Almås, e-post elsa.almas@uia.no, tlf. 37 23 37 72/957 26 062.

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Arbeidssted
Universitetet i Agder - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse
Søknadsfrist
15. februar 2019