Du er her

Første­amanuensis i klinisk barne- og ungdom­spsykologi og professor i klinisk barne- og ungdoms­psykologi

NTNU - Institutt for psykologi

Ved Institutt for psykologi er det ledige stillinger innen klinisk barne- og ungdomspsykologi: førsteamanuensis i klinisk barne- og ungdomspsykologi og professor i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved å kontakte instituttleder Ute Gabriel, tlf. 73 59 17 78 eller e-post ute.gabriel@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen ved Kirsten Sjolte, tlf. 73 55 94 76 eller e-post kirsten.sjolte@ntnu.no


Se fullstendige utlysningstekster på
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/197711/foersteamanue…

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/197705/professor-i-k…

 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets januar-utgave som utkommer 4. januar 2021 
 

Søknadsfrist
26. januar 2021