Du er her

Forskningsnotiser

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Fengsla kriminelle meiner sjølv dei er snillare, meir pålitelege og meir ærlege enn ein gjennomsnittleg samfunnsborgar.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Forsøkspersonar med godt humør har jamt over for høge tankar om eiga evne til innleving og medkjensle.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Biologiske forklaringar reduserer helsearbeidarar sin empati med pasientane.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

En dansk studie finner at forebyggende behandling hjelper mot suicidale tanker og gjentatte selvmordsforsøk.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Det ser ut til å vera ein samanheng mellom høg intelligens og det å vera engsteleg.

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2014

Sider