Du er her

Forskningsnotiser

Forskningsnotiser
Publisert
1. juni 2006
Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Kryssord og sudoku kan seinke svekkinga av mentale evner hos eldre.

Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Mistenkte i en kriminalsak som gjør små endringer i utseendet sitt, reduserer betraktelig risikoen for å bli gjenkjent av vitner.

Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Menn som har ei generelt positiv innstilling til framtida, ser ut til å ha lågare risiko enn pessimistar for å døy av hjarteinfarkt og slag.

Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Ungdom som «berre» har angst og depresjon, oppsøkjer i mindre grad hjelp enn ungdom som har fysiske plager i tillegg.

Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Sider