Du er her

Typisk menn

Folk assosierer fremdeles vitenskap med menn. Men stereotypiene kan stå for fall.

Publisert
4. november 2015

Selv i land hvor kvinner utgjør omtrent halvparten av universitets vitenskapelige ansatte, forbinder folk vitenskap med menn i større grad enn med kvinner, viser en ny studie fra Northwestern University, Illinois. Men, når flere kvinner får seg jobb innenfor forskningen, kan også våre stereotypier være i endring.

Forskerne samlet data fra nesten 350 000 mennesker i 66 land. Deltakerne besvarte en assosiasjonstest via nettet, hvor de ble målt på «eksplisitte fordommer» gjennom å rangere hvor mye de assosierte vitenskap med menn eller kvinner, og «implisitte fordommer», det vil si hvor raskt de assosierte vitenskapsord som «matte» og «fysikk» med mannlige ord som «gutt» eller «mann». Funnene viser at deltakerne gjennomførte sistnevnt oppgave raskere når vitenskapsord ble koplet med «mannlige» kontra «kvinnelige» ord.

David Miller, studiens førsteforfatter, mener resultatene viser hvordan man på tvers av land og kulturer stereotypisk knytter vitenskap til menn, både implisitt og eksplisitt. Nederland viste seg å være det landet som hadde de sterkeste eksplisitte stereotypiene, og de nest sterkeste implisitte stereotypiene. Mexico, Portugal og Spania hadde noen av de laveste skårene på implisitte stereotypier, selv om respondentene assosierte vitenskap mer med menn enn med kvinner. Norge var ikke med i studien.

Miller uttaler at dette er viktig kunnskap da slike stereotypier for eksempel kan bidra til skjevheter i ansettelsesprosesser.

Studien ga imidlertid grunnlag for optimistiske framtidsutsikter: Det ser ut til at i land som har mange kvinnelige forskere, er assosiasjonen mellom menn og vitenskap svakere. Dette er et viktig funn fordi tidligere studier har vist at stereotypier om forskning og kjønn har vært vonde å vende.

Referanse: Miller, D. I., Eagly, A. H., & Linn, M. C. (2014). Women’s Representation in Science Predicts National Gender-Science Stereotypes: Evidence From 66 Nations.

Kilde: http://www.apa.org/monitor/2015/09/upfront-profession.aspx

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 11, 2015, side

Kommenter denne artikkelen