Du er her

Kulturelle stereotypier

Kvinners oppfatning av IT-kulturen hindrer dem i å velge en teknisk utdannelse.

Publisert
4. november 2015

Hvorfor er det mindre sannsynlig at kvinner velger informatikk og ingeniørfag enn menn, selv om de har vært like teknologinteressert som barn? Dette var et av spørsmålene forskerne Sapna Cheryan, Allison Master og Andrew N. Meltzoff ved Universitetet i Washington i Seattle (USA) ønsket å finne ut av i deres studie om kulturelle stereotypier som ble publisert i februar i år. De trekker flere interessante konklusjoner:

Forskerne mener årsakene ikke har med fagfeltet i seg selv å gjøre, men hvilke stereotypier/fordommer som kommuniseres rundt hva slags typer mennesker det er som har og tiltrekkes av teknologiske jobber, og hva slags verdier de har.

I studien listes det opp flere kulturelle stereotypier som kjennetegner en såkalt «nerde»-kultur, og som bidrar til at jenter i liten grad velger informatikk/tekniske fag. Eksempler på denne typen stereotypier: De som velger IT-fag er ensomme og teknologifokuserte; arbeidet handler i liten grad om samarbeid og om å hjelpe andre; verdiene handler om å bli best mulig, å bli genierklært. Ifølge forfatterne er disse stereotypiene høyst levende i den amerikanske kulturen og en helt sentral faktor som forklarer hvorfor teknologi-interesserte kvinner likevel ikke velger tekniske studier.

Hva kan gjøres med dette?, undrer forfatterne. Her kommer de med en del konkrete råd som alle handler om å synliggjøre mangfold: IT-feltet er like variert som andre bransjer med tanke på hvilke mennesker som jobber der. Men dette vises i liten grad fram i offentligheten og i mediene. Konsekvensen er at kvinner tror de må oppføre seg på bestemte måte for å passe inn i slike miljøer, istedenfor å tenke og være trygg på at feltet ønsker variasjon og mangfold.

Kilde: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00049/full

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 11, 2015, side

Kommenter denne artikkelen