Du er her

Forskningsnotiser

Publisert
4. november 2015

Folk assosierer fremdeles vitenskap med menn. Men stereotypiene kan stå for fall.

Kvinners oppfatning av IT-kulturen hindrer dem i å velge en teknisk utdannelse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 11, 2015, side 967

Kommenter denne artikkelen