Du er her

Forskningsnotiser

Seks grunnleggande følelsesuttrykk let seg gjenkjenna i musikksekvensar som lyttarane aldri hadde høyrt før.

Å bu med bare ein av dei biologiske foreldra sine gjev klar auke i risikoen for sjølvmordsforsøk hos unge under 15 år.

Utvalet var lite, men teknologien fiks, då Megan Robin sitt forskarlag undersøkte samanhengen mellom banning, depresjon og opplevd tap av sosial støtte for middelaldra kvinner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side 85

Kommenter denne artikkelen