Du er her

Forskningsnotiser

Kontakt med husdyr kan auka trua på eiga meistring og dempa depresjon.

Fleksible arbeidstider gjer det lettare å legga livspuslespelet, noko som minskar stress og er positivt for helsa.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side 790

Kommenter denne artikkelen