Du er her

17 %

auke i førekomsten av sjølvmord i Hellas frå 2007 til 2009 – dette viser forsking på endringar under finanskrisa publisert i Lancet, skriv forskning.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen