Du er her

Forskningsnotiser

Publisert
5. april 2011

Aggresjon kan hjelpa oss til å ta meir sjølvstendige og reflekterte avgjerder, viser overraskande ny forsking.

Minner hos rotter kan forsterkast eller viskast ut gjennom auking eller minking av aktiviteten i eit bestemt enzym, sjølv veker etter at minna blei forma.

Kan sjølvpåført smerte letta skuldkjensla over umoralske handlingar?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side 371-372

Kommenter denne artikkelen