Du er her

Forskningsnotiser

Publisert
5. februar 2011

Kvinner ser ut til å unngå kontakt med far sin når dei har eggløysing. Ein evolusjonær beskyttelsesmekanisme mot innavl?

Om du er i eit heteroseksuelt parforhold, kva er verst: at partnaren din er utru med ein av motsatt kjønn, eller av same?

Det er oftast betre å vera god nok enn å vera god, sjølv for psykologiprofessorar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 2, 2011, side 179

Kommenter denne artikkelen