Du er her

Ringvirkninger av 9/11

En ti år gammel gutt var overbevist om at terrorangrepet i New York var hans skyld.

De London-baserte klinikerne Mary Robertson og Andrea Cavanna publiserte nylig en casestudie av gutten i tidsskriftet Neurocase.

Da Robertson møtte gutten to uker etter terrorangrepet, befant han seg i det hun karakteriserer som en fryktelig tilstand. Han var sterkt plaget av tics og herjet av skyld på grunn av terrorangrepet, som han mente oppstod som følge av at han hadde glemt et av ritualene sine. Gutten var tidligere diagnostisert med Tourette-syndrom og obsessivkompulsiv lidelse (OCD).

Først etter at behandlerne hans hadde fortalt om tidsforskjellen mellom England og USA og at terrorangrepene faktisk skjedde før han glemte ritualene sine, roet gutten seg.

Teraputene beskriver symptomene hans som langt fra psykotiske, men heller drevet av den veldig angsten personer med OCD opplever når de ikke får utført ritualene sine. Forfatterne mener dette viser hvordan moderne medier kan gjøre at terroristangrep og andre kriser skader sårbare mennesker milevis fra der hendelsene finner sted.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen