Du er her

Rånere er mer aggressive sjåfører

Det fins en sammenheng mellom bilpynt og aggressiv kjøring.

Det er lett å mistenke unge menn i biler med sota vinduer og wunderbaum for et aggressivt kjøremønster. William Szlemko sannsynliggjør denne sammenhengen i sin artikkel i Journal of Applied Social Psychology. Gjennom tre studier svarte studenter på hvor personifisert bilen deres var, operasjonalisert gjennom antall «rånersymboler» vedkommende hadde på bilen sin, og om tilfeller av aggressiv oppførsel på veien.

Personer med flere rånersymboler tenderte mot å være mer knyttet til bilene sine og kjøre mer aggressivt. De var også mindre tilbøyelige til å reagere konstruktivt på frustrerende situasjoner i trafikken, for eksempel ved å kjøre mer forsiktig.

Forskerne innrømmer at det kun er snakk om korrelasjoner, og at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom rånesymboler og aggressiv kjøring. Fiendtlighet er for eksempel et trekk som korrelerer med begge variablene. Mengden av rånesymboler forklarte også bare en liten bit av differansen i aggressiv kjøring.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen