Du er her

Følsomhet gir likhet

Følelser spiller en avgjørende rolle i bedømmelsen av rettferdig fordeling.

Hvilke prosesser i hjernen guider oss i vår jakt etter likhet og rettferdighet? Forskergruppen til Ming Hsu ved University of Illinois samlet 26 hjemløse barn fra Uganda og gav dem et bestemt pengebeløp, for deretter å fortelle at en del av pengene måtte trekkes tilbake. Barna måtte velge om de ville at alle pengene skulle tas fra én gutt, eller fra to, men da et større beløp til sammen.

Deltakerne hadde en tendens til å velge likhet fremfor mer penger, og de som prioriterte slik hadde en sterkere emosjonell aktivering i hjernen enn de andre. I en artikkel i Science konkluderer Hsu med at styrken på følelsesaktiveringen har mye å si for hvordan vi prioriterer. David Hume og Adam Smith, som hevdet at følelser spiller en fundamental rolle i moralske beslutninger, var altså ikke så langt unna sannheten

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen