Du er her

Abstrakt matte mest matnyttig

De tørreste mattelærerne er ikke nødvendigvis de dårligste.

Matematikk som læres ved hjelp av abstrakte symboler er enklere å overføre til virkelige situasjoner enn matematikk lært ved hjelp av praktiske eksempler, skriver Jennifer A. Kaminski i Science.

I studien ble en rekke studenter undervist i matematiske regler. Alle greide å lære seg reglene, men kun de som ble lært opp ved hjelp av abstrakte symboler, var i stand til å overføre kunnskapen til en ny og reell situasjon. Studenter som ble lært opp ved hjelp av eksempler med pizzastykker, vannmugger og tennisballer, var ikke i stand til å overføre kunnskapen.

Kaminiski konkluderer med at dersom målet er å gi studentene kunnskap som kan anvendes i varierte situasjoner, vil det være mer effektivt å presentere matematiske konsepter ved hjelp av generelle tilfeller, selv om konkrete eksempler er mer engasjerende.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen