Du er her

Forskningsnotiser

No er det bevist: lemurar kan òg lyga.

Vi dømer andre etter moralske og rettvise kriterium, trur vi …

Kvinner vurderer framleis «one night stands» som umoralske.

Hvor vi plasserer blikket, viser hvordan vi ser på livet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side 617

Kommenter denne artikkelen