Du er her

Blikk for blikk

Hvor vi plasserer blikket, viser hvordan vi ser på livet.

Dette kommer frem i studiene til psykologen Derek Isaacowitz ved Brandeis University i USA. Gjennom å stille opp tre skjermer som viste hennholdsvis negative (for eksempel ansikt med hudkreft), nøytrale og positive (friskt ansikt) bilder og måle bevegelsene i forsøkspersonenes blikk, fant han at optimistiske personer foretrakk å se på positive bilder, mens pessimister fokuserte mer på de negative bildene.

Studien viste også at eldre mennesker foretrakk å se på glade ansikter og se bort fra sinte, mens unge fokuserte på ansikter som uttrykte frykt.

Ifølge APS Observer mener Isaacowitz at studiene viser at blikket har stor betydning for emosjonsregulerende prosesser.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen