Du er her

Forsknings­intervju

Affektforskning
Publisert
5. juli 2012

Føl ømhet og nærhet, la deg bevege av den, og våg å uttrykke den. For nettopp følelsen ømhet ser ut til å være et spesielt kraftfullt mål på psykisk helse.

Forsknings­intervju
Publisert
5. juni 2012

Fagfolkenes empati svikter i møtet med personer som har «diagnosen» psykopati, mener Aina Sundt Gullhaugen. Bak den hensynsløse og grandiose masken fant hun både sårbarhet og smerte.

Forsknings­intervju
Publisert
8. mai 2012

Ved bestemte psykiske plager er terapi over Internett med støtte av terapeut like god som annan terapi. Dessutan gjev den opp til fem gongar raskare pasientstraum.

Forsknings­intervju
Publisert
4. april 2012

Lærere og foreldre er svært sjelden enige om at et barn har symptomer på opposisjonell atferdsforstyrrelse. Det gir etiske utfordringer.

Forsknings­intervju
Publisert
7. februar 2012

Beslutningen om å avslutte et terapiforløp er ofte et følsomt tema både for pasient og terapeut. Hvordan finne det rette tidspunktet? Hvordan ivareta hverandre? Hva hvis man ikke er enige om at tidspunktet er kommet?

Forsknings­intervju
Publisert
5. januar 2012

Bruce Wampold, ein av dei fremste psykoterapiforskarane i verda, har innleidd eit kjærleiksforhold til ein viktig aktør i norsk psykologi. Kvar månad pakkar han snippsekken og dreg frå University of Wisconsin i Madison, USA til Vikersund i Buskerud for å leia forskingsinstituttet ved Modum Bad.

Forsknings­intervju
Publisert
5. desember 2011

Hver eneste episode der tvang brukes, er en potensiell krenkelse. Redusert tvang dreier seg om menneskerettigheter. Det viktigste for å få ned tvang er at man faktisk har det som et mål, fastslår Tonje Lossius Husum.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. oktober 2011

PP-rådgivere har for svak kompetanse på minoritetsspråklige barn. Barna feilvurderes og får tiltak som ikke treffer, sier Knut Erik Aagaard, som også tar et kraftig oppgjør med dagens skole i sin doktoravhandling Den språklige faktor. Men han har en god nyhet.

Forsknings­intervju
Publisert
5. september 2011

Mange norske barn og ungdommer som overlevde tsunamien i Thailand, ga uttrykk for at de senere hadde endret seg på positive måter, som følge av opplevelsen. – Vi fant at svært mange opplevde posttraumatisk vekst, sier Gertrud Sofie Hafstad.

Forsknings­intervju
Publisert
5. august 2011

Psykoterapeutens subjektivitet er hans primære lytteinstrument, sier Eystein Våpenstad. En kantate av Bach klinger lydløst med i terapirommet.

Sider