Du er her

Forsknings­intervju

Juryens begrunnelse
Publisert
5. juni 2011

Prisvinnerne dokumenterer på en overbevisende måte at ledergrupper som preges av dialogisk kommunikasjon, fremstår som mer effektive lederteam

Får pris for fjorårets beste fagartikkel i Psykologtidsskriftet
Publisert
5. juni 2011

Dialog er ikke bare å snakke sammen. Eller enda mer misforstått: å lytte med hodet på skakke uten selv å si hva man mener. Dialog må læres. Ifølge årets vinnere av Bjørn Christiansens minnepris vil det betale seg, selv i klingende mynt.

Forsknings­intervju
Publisert
5. mai 2011

Selvmord blant personer med psykoselidelser skjer oftest i løpet av de første ti årene etter sykdomsutbrudd, halvparten i løpet av de første fem årene. – Selvmordsatferd forekommer spesielt ofte i den perioden da pasientene går med ubehandlet psykose, forteller Elizabeth Ann Barrett.

Forsknings­intervju
Publisert
5. april 2011

Hjernen holder seg formbar lenger enn man tidligere har trodd. Det er viktig kunnskap for klinikere som jobber med endringsprosesser eller med rehabilitering.

Forsknings­intervju
Publisert
5. mars 2011

Mennesker med autisme og psykisk utviklingshemning lider fordi deres psykiske problemer ikke blir oppdaget. Et nytt kartleggingsverktøy kan gi bedre hjelp.

Forsknings­intervju
Publisert
5. februar 2011

Lars Henrik Myklebust har sammenlignet det psykiske helsetilbudet i Vesterålen og Lofoten. Resultatene er oppsiktsvekkende og burde skape debatt.

Forsknings­intervju
Publisert
5. januar 2011

Han er sakkyndig i lommemannsaken og har tatt doktorgrad om ekspertenes rolle i alvorlige straffesaker. Nå setter han et spørsmålstegn ved om de sakkyndige gjør en god nok jobb.

Forsknings­intervju
Publisert
5. desember 2010

Foreldre med eneggede tvillinger blir eksperter på å se forskjell på dem. Men det hjelper dem ikke med å skille mellom ukjente tvillingpar.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. november 2010

– Hvor mange negative tanker hadde du i går? Hvor ble det av dem? Adrian Wells stiller spørsmålet til 340 psykologer på kongress i Oslo. Det er måten vi takler tankene på, ikke tankene i seg selv, som gir problemer, mener han.

Forsknings­intervju
Publisert
5. september 2010

Små metodiske forskjeller gir store forskjeller når en vil undersøke utbredelsen av ADHD. Forekomsten er kanskje lavere enn man har trodd.

Sider