Du er her

Forsknings­intervju

Forsknings­intervju
Publisert
3. juni 2016

Synne Garder Pedersen fikk råd om hvordan hun kunne støtte sin premature sønn.

Forsknings­intervju
Publisert
3. juni 2016

Premature barn kan få dårlig omsorg fordi foreldrene ikke forstår dem. Mange klinikere kjenner ikke godt nok til verktøy som kan hjelpe disse familiene, tror Inger Pauline Landsem.

Forsknings­intervju
Publisert
1. april 2016

Mange par avslutter meklingen etter få timer, uten å ha inngått en avtale. Vi må tenke nytt, mener psykolog Wenke Gulbrandsen.

Forsknings­intervju
Publisert
5. januar 2016

Pasient eller borger? Diskusjoner om begrepene belyser maktforhold, mener Anne Botslangen.

Forsknings­intervju
Publisert
2. september 2015

Mellom 30 og 40 prosent av jobbsøkere lyver trolig under jobbintervjuet, ifølge den canadiske forskeren Nicolas Roulin.

Forsknings­intervju
Publisert
5. mai 2015

Psykopati er ikkje ein samlande kategori, konkluderer Asle M. Sandvik etter å ha intervjua 94 innsette i Bergen fengsel.

Forsknings­intervju
Publisert
5. mars 2015

Trivsel, motivasjon, fridom, meining og håp. Sånne ting kjenner pasientar diagnostisert med psykose meir av når dei får musikkterapi.

Forsknings­intervju
Publisert
6. januar 2015

Pasienters egne tekster gir viktig innsikt i livet med psykiske helseutfordringer og kan brukes til å bedre behandlingen, mener forskere.

Forsknings­intervju
Publisert
5. november 2014

Stadig fleire unge jenter rapporterer om psykiske helseplager, viser tal frå den landsomfattande Ungdata-undersøkinga.

Nevropsykologisk forsking ved Universitetet i Oslo
Publisert
5. august 2014

Der ektepar flest nøyer seg med å bygga ein heim saman – med born, eit par bilar og kanskje ei campingvogn – har Kristine Walhovd og Anders Fjell i tillegg bygd opp eit internasjonalt anerkjent hjerneforskingsmiljø.

Sider