Du er her

FORSKER / SENIOR­FORSKER I 100 % STILLING

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Vår ambisjon er å gi tjenestestøtte i alt vi gjør ved å yte hjelp til de som arbeider på barn og unges arenaer. Vårt arbeid skal gi effekt helt ut, ved å hjelpe ansatte og ledere å omsette kunnskap til ny praksis. Dette skal vi gjøre gjennom kvalitetsutvikling som bidrar til varig praksisendring, og undervisning og formidling som gir økt kompetanse til tjenestenes ansatte. For å understøtte dette arbeidet skal vi drive kunnskaps-oppsummering og forskning som er nyttig for tjenestene.

RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 140 årsverk, inkludert RVTS Øst og RVTS Sør

Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

www.r-bup.no 

Forskergruppe folkehelse og forebygging har som mål å kombinere forskning og tjenestestøtte på måter som tjener brukerne og bidrar til ny kunnskap om livsmestring og psykisk helse hos barn og unge. Seksjonen har flere eksternt finansierte forskningsprosjekter som retter seg mot helsefremmende og forebyggende arbeid i skole og barnehage. I seksjonen søker vi en: 
 

FORSKER/SENIORFORSKER I 100 % STILLING 
 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og delta i gjennomføringen av forsknings- og tjenesteutviklings-prosjekter
 • Forskning, publisering, undervisning, veiledning og formidling
 • Utvikling, implementering og evaluering av tiltak
 • Søke eksterne forskningsmidler
 • Tett kontakt med praksisfeltet og tverrfaglige tjenesteytere
 • Bidra med å formidle forskningsresultater til praksisfeltet, primært barnehage og/eller skole
 • Samarbeide med myndigheter
   

Vi søker deg som har

 • PhD i pedagogikk, psykologi eller annen relevant disiplin
 • Erfaring fra psykologfaglig arbeid, barnehage, skole, PPT eller tilsvarende vil bli vektlagt
 • God kompetanse i kvantitativ
 • metodikk innenfor evalueringsforskning
 • Interesse for, og erfaring fra forskning rettet mot barn og unges psykiske helse, primært i barnehage og/eller skole
 • Erfaring med intervensjonsforskning, samutvikling og/eller implementeringsforskning
 • Motivasjon, samarbeidsevne og personlige egenskaper vil bli vektlagt
   

Vi tilbyr

 • Fast stilling i 100%
 • Varierte og stimulerende oppgaver i et velfungerende og hyggelig forskningsteam
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode personalordninger
 • Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss i Oslo

 

For spørsmål om stillingen, kontakt

seksjonsleder Solveig Holen, tlf. 93017776, e-post: solveig.holen@r-bup.no

Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Forsker/seniorforsker»

Søknader vurderes fortløpende.

 

Søknadsfrist
13. mai 2021