Du er her

Forsker og prosjekt­medarbeider

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) - Forskning på utøvelse av vold og seksuelle overgrep

NKVTS utvikler og formidler kunnskap om vold og traumatisk stress. Målet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene: • vold og overgrep • katastrofer, terror og stressmestring • tvungen migrasjon og flyktningehelse Senteret har omkring 100 ansatte fordelt på forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Vil du være med på å styrke vår forskning på utøvelse av vold og seksuelle overgrep?

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) søker to personer som kan bidra til å styrke forskningen på voldsutøvelse: en forsker (100 %, fast stilling) og en prosjektmedarbeider (100 %, 1 år). Vi gjennomfører prosjekter som søker å forstå, forebygge og forhindre voldsutøvelse, og vi ønsker å styrke forskningen på dette viktige feltet. Vi ser etter deg som er engasjert og motivert til å jobbe tverrfaglig og i samarbeid med praksisfeltet, for å bygge et nasjonalt nettverk og utvide vår prosjektportefølje på forskning på voldsutøvelse.

100 % stilling forsker (fast)
Kvalifikasjoner:

 • doktorgrad innen psykologi, psykiatri eller samfunnsfag
 • erfaring med eller interesse for forskning på voldsutøvelse
 • god metodekompetanse
 • erfaring med prosjektutvikling og prosjektledelse
 • erfaring med nettverksbygging og nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • erfaring med å søke finansiering nasjonalt eller f.eks. gjennom EUs finansieringsordninger
 • interesse for hvordan forskning kan bidra til bedre tjeneste- og politikkutforming
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Arbeidsoppgaver:

 • bidra til å videreutvikle et miljø for forskning på voldsutøvelse ved NKVTS
 • lede arbeidet med å bygge et nasjonalt nettverk for forskning på voldsutøvelse
 • bidra til å utvikle et prosjekt om seksuell utsatthet og problematisk seksuell atferd blant unge
 • igangsette, gjennomføre og lede forskningsprosjekter
 • deltakelse i og ansvar for utrednings- og utviklingsprosjekter
 • vitenskapelig formidling og formidling til praksisfeltet og allmenheten
 • forskningsveiledning og undervisning

Personlige egenskaper:

 • stor arbeidskapasitet, resultatorientert, med analytiske evner og engasjement
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • ønske om og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å formidle kunnskap i nasjonale og internasjonale miljøer

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

I tillegg til søknad med CV ber vi om å få tilsendt 1-4 arbeider som dokumenterer forskningskompetanse som vil være relevant for stillingen.

100 % prosjektmedarbeider (1 år)
Ønskede kvalifikasjoner:

 • mastergrad innen psykologi, kriminologi, sosialt arbeid, politivitenskap eller andre relevante fag
 • erfaring og/eller interesse for arbeid med personer som utøver vold og overgrep
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Det er en fordel om du har:

 • erfaring med å søke finansiering nasjonalt eller internasjonalt (Norden)
 • erfaring med nettverksarbeid
 • erfaring med prosjektarbeid
 • erfaring med nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • ønske om å jobbe med forskning

Arbeidsoppgaver:

 • samarbeide med en prosjektleder og andre forskere på NKVTS om å danne et nettverk for forskning på voldsutøvelse sammen med relevante forsknings- og kompetansemiljø i Norge og Norden
 • bidra til gjennomføring av forskningsprosjekter
 • bidra til å søke om nettverksmidler eksternt
 • bistå i å arrangere nettverksmøter
 • bidra til forskningssamarbeid internt og eksternt

Personlige egenskaper:

 • stor arbeidskapasitet og engasjement
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Stillingen lyses ut for ett år, med mulighet for forlengelse. Alternative stillingsprosenter kan også diskuteres.

For begge stillingene tilbyr vi:

 • spennende muligheter for faglig videreutvikling i Norges fremste forskningsmiljø om vold og traumatisk stress
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring og i Statens pensjonskasse
 • hyggelige og moderne lokaler i Nydalen

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentleglova § 25).

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt forskningsleder Silje M. Ormhaug, tlf. 996 09 336, e-post s.m.ormhaug@nkvts.no eller forskningsleder Carolina Øverlien, tlf. 472 52 004, e-post carolina.overlien@nkvts.no

Søk på stillingene
 

Arbeidssted
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) - Forskning på utøvelse av vold og seksuelle overgrep
Søknadsfrist
15. mars 2019