Du er her

Fra puslete gutter til rasende menn

ILLUSTRASJON Andrea Ferkingstad

Filmen Fight Club levendegjør psykoanalytisk tenkning og gir oss glimt inn i det ubevisste. 

Publisert
2. november 2020

Film er både underholdning og kunstform. På sitt beste kan en film vise oss sentrale vilkår ved det å være menneske. Den kan på en unik måte avspeile dypere lag i menneskesinnet, som vi har større eller mindre grad av bevissthet om. Fight Club er en slik film. 

Fight Club (1999) er regissert av David Fincher. Edward Norton, Brad Pitt og Helena Bonham Carter innehar hovedrollene. Filmen er basert på en roman med samme navn av Chuck Palahniuk (1996). Filmen var kontroversiell i USA på grunn av voldsinnslag og nedverdigende kvinnesyn. Samtidig fikk den mange positive anmeldelser. De fleste kritikerne har betegnet Fight Club som mørk og dyster, men med innslag av helsvart humor (Sand, 1999; Eskeland, 2000). 

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 11, 2020, side 848-857

Kommenter denne artikkelen

Bernstein, J.W. (2002). Film review essay Fight Club. International Journal of Psychoanalysis, 83, 1191–1199. 

Binder, P.E. (2002). Individet og den meningsbærende andre. En teoretisk undersøkelse av de mellommenneskelige forutsetningene for psykisk liv og utvikling med utgangspunkt i Donald W. Winnicotts teori. Unipub forlag. 

Bion, W. R. (1959). Attacks on linking. International Journal of Psychoanalysis, 40, 308–315. 

Bion, W. R. (1962). Learning from experience. Maresfield Reprints. 

Eide-Midtsand, N. (2007a). Boltrelek og lekeslåssing: I. Lekens funksjon i psykoterapi og i barns normale utvikling. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 44(12), 1459–1466. 

Eide-Midtsand, N. (2007b). Boltrelek og lekeslåssing: II. Om å gi gutter rom til å være gutter. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 44(12), 1467–1474. 

Eskeland, E. (2000). Fight Club. Anmeldelse av filmen Fight Club av David Fincher. NRK. 

Freud, S. (1918). From the history of an infantile neurosis. Hogarth Press. 

Green, A. (1986). On Private Madness. Karnac. 

Grønnevik, K. (2019). Flukten fra det moderlige nekropolis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 56(9), 696–708. 

Haugsgjerd, S. (2018). Å møte psykisk smerte. Gyldendal. 

Klein, M. (1928). Early stages of the Oedipus conflict. International Journal of Psychoanalysis, 9, 167–180. 

Klein, M. (1932/1973). Psykoanalyse av Børn. Udvalgte skrifter. Tidlige stadier af ødipuskonflikten og overjeg’ets dannelse. Bibliotek Rhodos. 

Laplanche, J. & Pontalis, J. –B. (1964). Fantasy and the origins of sexuality. I Birksted-Breen, Flanders og Gibeault (red.), Reading French Psychoanalysis. (s. 245 – 270). Routledge. 

Layton, L. (2011). Something to do with a girl named Marla Singer: Capitalism, narcissism, and therapeutic discourse in David Fincher’s Fight Club. Free Associations: Psychoanalysis and Culture, Media, Groups, Politics, (62), 111–133. 

Loewald, H. (1979). The waning of the Oedipus complex. I Papers on psychoanalysis (s. 384–404). Yale University Press, 1980. 

McDougall J. (1995) The many faces of Eros. A psychoanalytic exploration of human sexuality. W. W. Norton & Company. 

Palahniuk, C. (1996). Fight Club. W. W. Norton & Company. 

Porsgaard, K. (2018). Røgslør. En Lacaniansk analyse af Fight Club. Lamella. Tidskrift for teoretisk psykoanalyse, 3(4), 120–140. 

Sand, E.M. (1999) Mørkt og mesterlig. Anmeldelse av filmen Fight Club av David Fincher. VG. 

Smadja, C. (2005). The Psychosomatic Paradox. Free Association Books. 

Skårderud, F. (2009). Smertens bilder – selvskading i film. Tidsskrift for Den norske legeforening, 129(9), 869–899. 

Stokkeland, J.M. (2011). Å gi og å ta imot. Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Melanie Klein og Wilfred Bion. Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø. 

Stokkeland, J.M. (2013). Hvorfor er vi redde for kjærlighet? Om Meltzers estetiske konflikt. Mellanrummet. Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi, 29, 70–73. 

Winnicott, D.W. (1971). Playing and Reality. Routledge