Du er her

Ferskvare

Sett, hørt og forstått?

Reidun Follesø, Cecilie Høj Anvik og Catrine Torbjørnsen Halås (red.) forteller om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. Boka tematiserer hvordan skole, helsevesen, NAV og barnevern møter unge som trenger bistand og støtte. Ungdommene formidler fire nøkkelbudskap: Se meg, hør meg, gjør noe og skap vendepunkt. (Universitetsforlaget)

Det går for sakte …

… i arbeid med psykisk helse og rus, er tittelen på en essaysamling redigert av Bengt Karlsson. «Essayformen er valgt for å gi rom og muligheter for tvil, undring, skråsikkerhet og tydelighet,» skriver forlaget. Karlsson har invitert forfattere med forskjellig bakgrunn og erfaring til å skrive om endring og om hva som kan gjøre psykisk helse- og rustjenester bedre og mer humane enn de er i dag. (Gyldendal akademisk)

Psykose

Hva gir mening og mestring ved psykoselidelser? Frank Oterholt og Gunnar Brox Haugen (red.) ønsker med boka Mening og mestring ved psykoselidelser å bidra til økt forståelse for hvordan mennesker med psykose og deres nærmeste opplever og lever med dette. Boka diskuterer også perspektiver som kan gi ny innsikt i psykose. (Universitetsforlaget)

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 3, 2016, side 236

Kommenter denne artikkelen