Du er her

Fengselspsykiater/Fengselspsykolog

Sykehuset Østfold HF - DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Askimklinikken

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

Vi har en spennende jobb til deg som har lyst til å arbeide med mennesker i en krevende livssituasjon. Det er nå ledig fast stilling som psykiater/psykologspesialist med tjeneste i Indre Østfold fengsel. Stillingen er knyttet til DPS nordre Østfold, Askimklinikken, kun 32 min fra Oslo med tog.

Fengselet har to avdelinger: en lavtsikkerhetsavdeling i Trøgstad med plass til 90 menn, og en høysikkerhetsavdeling i Eidsberg med plass til 120 menn. 40 av mennene i Eidsberg er i aldersgruppen 18 og 25 år, og får særomsorg.

DPS nordre Østfold består av 1 døgnseksjon med 18 senger, et høy-spesialisert psykoseteam/ ACT begge lokalisert i Moss, samt to psykiatriske poliklinikker i Moss og Askim. Deler av ditt virke vil være på voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Askimklinikken.


Arbeidsoppgaver

Spesialisten får anledning til å utvikle et adekvat behandlingstilbud  i samarbeid med fengselsledelsen. I arbeidet inngår også kartlegging og vurdering av utrednings- og behandlingsbehov av innsatte.  Som medlem av fagmiljøet på DPS vil det gis anledning til å delta i andre aktiviteter og arbeidsoppgaver utenfor fengselet.  DPSet har blant annet et  meget aktiv forskningsmiljø med hovedfokus på innovative behandlingsmetoder. I fengselet  samarbeider spesialisten med et kommunalt helseteam bestående av sykepleiere og allmennleger. Veiledningsansvar overfor disse og øvrige fengselsansatte er en naturlig del av oppgavene.

Hvis du trigges av stor grad av autonomi i jobben, komplekse oppgaver og muligheten til å utvikle deg faglig i “rettspsykiatri”, ber vi deg om å søke.


Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialistutdannelse (psykiater/spesialist klinisk voksenpsykolog)
 • Norsk autorisasjon
 • Bred allmennpsykiatrisk kompetanse
 • Erfaring fra rettspsykiatri/fengselsvesen er en fordel


Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Teamorientert innstilling
 • Åpen og vennlig opptreden


Vi tilbyr

 • Videreutdannelse/kurs
 • Inklusjon i et hyggelig og tverrfaglig kollegium på DPS 
 • Tjenestebil til disposisjon for reiser til og fra fengslene
 • Spesialistpermisjon hvert 5. år (4 mnd.)
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Unni Elisabeth Rambøl Dybvik, seksjonsleder, tlf. 69 86 94 90.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. juni 2023