Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Fast 30 - 60% stilling
Barne-, ungdoms- og familieetaten, Agder barne- og familiesenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Agder barne- og familiesenter er administrativt plassert i Kristiansand. Ved avdeling Nygårdsveien tilbys tverrfaglig utredning av foreldres omsorgskompetanse. Tiltaket er et hjelpetiltak etter Lov om barneverntjenester. Den prioriterte målgruppen for utredning er familier med barn fra 0 - 3 år. Personalgruppa er sammensatt av blant annet psykologer, sosionomer og barnevernpedagoger alle med videreutdanninger. Institusjonen er døgnbemannet og er lokalisert i Arendal. Psykologer ved senteret tilbys fleksible løsninger knyttet til arbeidstid da det er mulig å utrede på ettermiddager og kvelder.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk autorisasjon som psykolog.
 • Ønskelig med erfaring fra sakkyndig arbeid, klinisk arbeid med voksnes psykiske helse og/eller erfaring innen spes- og småbarns psykiske helse.
 • For fremmedspråklige søkere må Bergenstesten være bestått både muntlig og skriftlig,
 • Det kreves sertifikat for personbil.

Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med en psykologspesialist/psykolog som er fleksibel, har gode samarbeidsevner, er systematisk og analytisk og som liker å jobbe i tverrfaglige team.
 • Gode relasjonsevner og kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Veiledning med psykologspesialist
 • Gode vilkår for kompetansevedlikehold og utvikling
 • Et godt fagmiljø og en god arbeidsplass
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som psykologspesialist i kode 1304 i lønnstrinn 63-80, p.t. kr 555 100 - 802 600,- pr. år, eller som psykolog i kode 0794 i lønnstrinn 55-70, p.t. kr 480 600 - 631 700,- pr. år. Lønn/stillingskode fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en.
 • Stillingen er for tiden lagt til Agder barne- og familiesenter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillingen

Enhetsleder Bjørg M. Besteland, tlf 466 18 441

Avdelingsleder Tone Holte, tlf 466 17 861

Søknad med CV sendes elektronisk.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal legges ved elektronsik, eller tas med ved et evt. intervju.

Lenke til annonsen
 

 

Arbeidssted
Barne-, ungdoms- og familieetaten, Agder barne- og familiesenter
Søknadsfrist
15. mars 2019