Du er her

Fast stilling som forsker

Folkehelseinstituttet, avdeling for barns helse og utvikling

Vil du bidra til å bedre psykisk helse hos barn og unge?

Vi lyser ut en fast stilling for en forsker som skal ha psykisk helse hos barn og unge som forskningstema. Kandidaten må ha oversikt over dette forskningsfeltet og god kunnskap om vanlige psykiske plager og lidelser hos barn og unge. Vi søker en engasjert og kunnskapsrik person som vil bruke sin kompetanse for å bedre barn og unges oppvekstsvilkår, psykiske helse og livskvalitet. Stillingen gir store muligheter for faglige utfordringer, arbeid med unike datamaterialer og samarbeid med sterke fagmiljøer.

Du har doktorgrad innen psykologi, samfunnsfag, medisin eller annet relevant fagfelt og har publisert forskning siste fem år.

Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. være å lede eller bidra i forskning og helseanalyse innen avdelingens temaområder. Du vil også analysere data og publisere forskningsartikler i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter og bidra aktivt til å sikre ekstern finansiering.

Flere opplysninger om stillingen kan fås på Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no) eller ved å ringe Heidi Aase på telefon 975 38 324 eller Pål Surén på telefon 928 98 631.
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juli-utgave som utkommer 1. juli 2020
 

Søknadsfrist
20. august 2020