Du er her

Familieterapeut/psykolog/psykologspesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Familievernet

Om Bufetat og enheten Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Familieterapeut i 100% fast stilling på Kongsvinger 

Familievernet søker lagspiller til spennende fagmiljø på Øvre Romerike Glåmdal.  

Familievernet er en nasjonal tjeneste for familier som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp. Vi tilbyr behandling og rådgivning, og tjenesten er gratis og man trenger ikke henvisning for å benytte seg av tilbudet. I tillegg til familievernkontor på Øvre og Nedre Romerike har Bufetat, region Øst familievernkontorer i Oslo, Innlandet og Viken. Vi er et stort faglig felleskap og samarbeider på tvers der oppgavene tilsier det. 

Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal har 15 dyktige medarbeidere fordelt på to lokasjoner, Jessheim og Kongsvinger. Vi dekker til sammen 12 kommuner på Øvre Romerike og i Glåmdalsregionen. En av våre dyktige medarbeidere flytter tilbake til Island og  vi søker derfor etter en dyktig og engasjert terapeut som kan styrke teamet vårt på Kongsvinger. På Kongsvinger har vi fem medarbeidere og  holder til i nyoppussete lokaler to minutter fra Kongsvinger jernbanestasjon.

Vi søker erfarne klinikere med stor arbeidsglede og gjennomføringsevne.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Terapeutisk arbeid med par og familier med samlivs- og relasjonsproblemer
 • Mekling for foreldre etter ekteskaps- og barnelov
 • Gjennomføre grupper og kurs 
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs mot våre samarbeidspartnere og klienter
 • Delta i internt fagutviklingsarbeid


Hvilken bakgrunn har du?

Som familieterapeut kreves høyskoleutdanning med tilleggsutdanning i familieterapi tilsvarende 60 stp. Som psykolog kreves profesjonsutdannelse i psykologi med norsk godkjenning fra Helsedirektoratet. Godkjent spesialitet i barnepsykologi eller familieterape er en fordel   

Forøvrig vektlegger vi:

 • Erfaring fra relevant terapeutisk arbeid med par, familier og barn
 • Erfaring fra familevernkontor
 • Erfaring med utadrettet og forebyggende arbeid
 • Erfaring fra arbeid med vold og konflikter
 • Erfaring fra samtaler med barn

I tillegg ønsker vi en kollega med vilje og evne til å samarbeide godt og bidra til et godt utviklingsmiljø. 

Vi ønsker at du bringer arbeidsglede, kreativitet og engasjement inn i teamet. 

Vi legger stor vekt på persolig egnethet. 
 

Hva får du hos oss?

 • Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling.
 • Givende og engasjerende arbeidsoppgaver.
 • Praksisnær og klinisk jobbing i spennende fagmiljø. 
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som psykolog, kode 0794 p.t. kr 573 900 - 728 100 pr år (ltr 62-75), psykolog med godkjent spesialitet kode 1304, p.t. kr 728 100 - 839 900 pr år (ltr 75 - 80),  1489 miljøterapeut LR 15, alt. 7 - 11, p.t. kr 417 900 - 573 900 (ltr 42-62), 1534 spesialutdannet miljøterapeut, LR 18, alt 6-11 p.t. kr. 478 300 - 626 300 (ltr 51-67), 1510 spesialutdannet barnevernspedagog LR 18, alt. 7-11, p.t. kr. 478 300-636 700 (ltr. 51-68), 1173 klinisk sosionom, LR 18, alt. 8-11, pt. kr. 478 300- 636 700 (ltr. 51-68) eller kode 1434 Rådgiver, p.t. kr 553 500 - 636 700 pr. år (ltr 60 - 68).  Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf Lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Av kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er p.t. lagt til Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift og polititattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon: Kari Rolstad,  enhetsleder, tlf. 901 78 372 og Ann Krogstad, leder Kongsvinger,  tlf. 466 16 439

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet varighet og stillingsstørrelse kan legges ved elektronisk, eventuelt tas med til et intervju.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
11. juli 2022