Du er her

Fagutvikler

Sørlandet Sykehus, Distriktpsykiatrisk senter, Østre Agder, Arendal

I DPS Østre Agder har vi nå ledige 100 % fast stilling som recoveryorientert fagutvikler innen psykisk helse.

Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe aktivt for å videreutvikle behandlingstilbudet innen fagområdet allmennpsykiatrisk spesialisthelsetilbud. Du vil ha ansvaret for videreutvikling i hele avdelingen. Recovery skal være grunnlag for avdelingens arbeid. Stillingen vil inngå i ledergruppen.

Arbeidsoppgavene vil bestå i blant annet:

  • Hovedansvar for avdelingens fagutviklingsarbeid
  • Sikre at pasientbehandlingen skjer i henhold til myndighetskrav og kunnskapsbasert praksis
  • Legge til rette for faglige studier og prosjekter
  • Faglig veileder for avdelingens spesialister
  • Bidra aktivt i virksomhetens kvalitets- og forbedringsarbeid
  • Bidra til godt samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere

Vi søker deg som er ferdig psykologspesialist, eller har kort tid igjen til ferdig spesialist. Har du annen relevant kompetanse eller erfaring vil vi også gjerne høre fra deg.

Det er fint om du har erfaring med arbeid i psykatrien gjerne også ledererfaring eller erfaring med prosjektledelse og/eller veiledningskompetanse.

Dersom du har spørsmål til stillingen ta gjerne kontakt med en av oss:
Avdelingssjef Joyce Piago tlf. 463 71 282 eller
rådgiver Angelina Jensen tlf. 915 11 580.


Vi ønsker deg velkommen som søker på en spennende
stilling på en god arbeidsplass på Sørlandet.

Lenke til annonse
Søk på stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juni-utgave som utkommer 2. juni 
 

Søknadsfrist
11. august 2020