Du er her

Fagsjef og Psykolog­spesialist / psykolog

Frelsesarmeens Behandlingssenter Stavanger

Frelsesarmeens Behandlingssenter(FAB) gir et behandlingstilbud til kvinner og menn med alvorlig rusmisbruk og samtidig lettere til moderate psykiske lidelser. Behandlingssenteret består av behandlingssavdeling, stabiliseringsavdeling, dagbehandling og ambulante tjenester

Vi søker ny

Fagsjef

100% fast stilling med tiltredelse fra 1. juli 2019.

HOVEDOPPGAVER

 • Faglig ansvarlig for behandlingstilbudet ved institusjonen og samarbeide med daglig leder. 
 • Ansvar for faglig utvikling av institusjonen.
 • Veiledende rolle i faglige beslutninger.

Innenfor stillings rammer er det plass til forskring og ruspolitisk arbeid.

 

Vi søker ny

Psykologspesialist / psykolog

100% fast stilling med tiltredelse snarest.
 
HOVEDOPPGAVER

 • Utredning, diagnostisering og behandling ved samtidig rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse (døgnbehandling)
 • Bidra til gode, individuelle behandlingsforløp over tid, ut fra pasientens behov

 

I begge stillinger tilbyr vi blant annet

 • Gode lønnsbetingelser
 • Tilrettelegging for kurs/videreutdanning
 • Tilrettelegging for spesialistutdanning for psykologer
 • Et tverrfaglig miljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Fagutvikling i traumebasert omsorg
 • Mulighet for noe fleksibel arbeidstid

Annonsen er fra Tidsskriftets mai-utgave som utkommer 2. mai  2019

Arbeidssted
Frelsesarmeens Behandlingssenter Stavanger
Søknadsfrist
31. mai 2019