Du er her

Fagsjef

Norsk psykologforening - fagpolitisk avdeling

Norsk psykologforening er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge med ca. 10 000 medlemmer. Psykologforeningen arbeider for å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap for å forbedre menneskers livsvilkår. Som profesjonsforening ivaretar vi medlemmenes faglige og økonomiske interesser og driver en utstrakt videre- og etterutdanning. Psykologforeningen er tilsluttet Akademikerne. Sekretariatet har 46 medarbeidere og heltids president.

www.psykologforeningen.no

For snarlig tiltredelse søker vi: FAGSJEF

STILLINGEN
Fagsjefen er leder for fagpolitisk avdeling i Norsk psykologforening. Avdelingen har seks høyt kompetente medarbeidere med ansvar for et vidt
spekter av psykologfaglige spørsmål.

Fagpolitisk avdeling skal blant annet være premissleverandør for fag- og tjenesteutvikling og bidra til at foreningen er synlig i samfunnsdebatten.
Fagsjefen har ansvar for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for Psykologforeningens standpunkter, og at disse er forankret i faglige vurderinger.

KOMPETANSE
Fagsjefen har god oversikt, høy faglig kompetanse, forstår utviklingstrender i faget og i samfunnet, og kan formulere analyser og faglige problemforståelser som kan være samlende i et ofte fragmentert fagfelt.

Fagsjefen bistår politisk ledelse med formidlings-og påvirkningsarbeid. Mye av arbeidet består i tett kontakt med bruker-organisasjoner, direktorater, departementer og andre myndighetsorganer.

KRAV TIL SØKER
Søkere må være psykolog med spesialitet og/eller doktorgrad.

Søkere bør ha:
  • erfaring fra forskjellige tjenestefelt
  • erfaring med politisk påvirkningsarbeid
  • erfaring med fag- og tjenesteutvikling samt kvalitetssikring
  • ledererfaring
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • erfaring med prosesstyring
  • god innsikt i prinsipper for kunnskapsbasert praksis
For øvrig legges det vekt på personlig egnethet og evne til å analysere og formidle komplekse problemstillinger.

Arbeidssted er Kirkegata 2, 0103 Oslo i trivelige lokaler. Stillingen byr på spennende og unike oppgaver i et stimulerende fagmiljø. Vi tilbyr
konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser. Noe reisevirksomhet må påregnes.


NÆRMERE OPPLYSNINGER VED: 
Marianne Kirknes Stenslet tlf. 918 98 530, Stine Jarmund tlf. 924 42 137, begge Assessit, generalsekretær Ole Tunold, e-post ole@psykologforeningen.no, tlf. 23 10 31 30 eller fagsjef Åste Herheim, e-post aste@psykologforeningen.no,  tlf. 909 52 871.

Lenke til annonsen og søk på stillingen

Søknad med CV sendes snarest som e-post til mki@assessit.no, eventuelt til Assessit ved Marianne Kirknes Stenslet, Nydalen Allè 37B, 0484 Oslo.

 

 
Søknadsfrist
16. august 2020