Du er her

Faglig leder

Stiftelsen Riisby Behandlingssenter
Vi har ledig stilling som faglig leder 

Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist/psykolog, andre med relevant bakgrunn kan også søke 

Oppgaver
 • Faglig leder inngår i institusjonens lederteam
 • Faglig leder er behandlingsansvarlig og har det overordna ansvaret for pasientbehandlingen. Faglig leder er også journalansvarlig
 • Faglig leder har ansvar for behandlingsinnhold herunder; individualsamtaler, grupper, temasamlinger etc i samarbeid med øvrig ledelse
 • Faglig leder har tett samarbeid med de øvrige behandlerne på institusjonen. Veiledning og undervisning inngår som en viktig del av arbeidsområdet
 • Faglig leder har også klinisk arbeid i tråd med pakkeforløp TSB; blant annet utredningsarbeid, diagnostisering og behandling. Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Faglig leder har ansvar for kvalitetssikring og faglig utvikling

Kvalifikasjoner
 • Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist eller psykolog, men andre med relevant bakgrunn kan også søke
 • Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Lyst og ønske om å jobbe med mennesker med rusavhengighet
 • Gode norskkunnskaper
 • Psykologer i spesialisering kan også søke

Personlige egenskaper
 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Gode samarbeidsevner, like å jobbe tverrfaglig
 • At du ser muligheter og ikke begrensninger
 • En positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr
 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Et svært godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag og fleksibilitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid ved institusjonen, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter, og får gode muligheter til å utvikle seg faglig.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.). Pensjonsordning i KLP.

Ta gjerne kontakt med institusjonsleder Tove Kristin Jevne, tlf.  990 86 822 for nærmere informasjon.

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes til post@riisby.no 
 
Søknadsfrist
8. februar 2021