Du er her

Fagleder

Incognito Klinikk

Incognito Klinikk er en korttidsinstitusjon innenfor Helse Sør-Øst, HSØ, som tilbyr behandling til kvinner og menn som har utviklet et avhengighetsforhold til alkohol og/eller legemidler. Klinikken har poliklinisk virksomhet og en døgnenhet med 21 plasser. Behandlerpersonalet består av leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere, sosionomer og fysioterapeut. www.incognito.no

Fagleder, 100 % fast stilling 


Ansvars- og arbeidsoppgaver:
 • Faglederen har det overordnede faglige behandlingsansvaret på klinikken
 • Deltar i klinikkens lederteam
 • Utarbeide planer for faglig utvikling og strategi i samsvar med HSØ avtalen
 • Overordnet ansvar for behandlingsprogram, behandlingsteam, utforming av prosedyrer tilknyttet behandlingsforløp m.m.
 • Ansvar for klinikkens utadrettede virksomhet relatert til behandlingsfaget
 • Klinisk arbeid som øvrig helsepersonell, som en del av både døgn/dag og poliklinisk drift
 
Kvalifikasjoner:
 • Lege med rus som spesialisering, psykiater eller psykologspesialist med fordypning i rus- og avhengighet
 • Kjennskap til fagfeltet tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Inneha tilstrekkelig oversikt til å kunne prioritere oppgaver, evner å ta gode beslutninger og drive strategisk utviklingsarbeid relatert til pasientbehandling
 • Gode lederegenskaper
 • Inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Inneha kunnskap om lover som regulerer fagområdet
 • Initiativrik og liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi kan tilby:
 • En arbeidsplass med interessante, utfordrende arbeidsoppgaver, i team med dyktige kollegaer
 • Gode muligheter for egen fagutvikling
 • Spesialistpermisjon
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjonsordninger

Spørsmål om stillingen: 
Kontaktpersoner: Institusjonssjef Runi Vibeke Sommerstad og psykologspesialist Yngvild Sandvik, tlf. 22 90 26 60.
 
 
Søknadsfrist
13. desember 2020