Du er her

Historien om en selvmords­sang

TVILSTOMT RYKTE Låten Gloomy Sunday ble en hit i 30-tallets Ungarn. Senere fikk sangen et tvilsomt rykte som inspirasjon til selvmord. BBC nektet for eksempel å spille sangen under 2. verdenskrig, angivelig fordi den skadet kampviljen. Foto: Eileen Tweed

En ungarsk hit fra 1933 skal ha gitt støtet til en internasjonal selvmordbølge. Men i beretningen om selvmordssangen Gloomy Sunday er det vanskelig å skille mellom fakta og fiksjoner.

Publisert
1. september 2020

Det finnes farsotter av mange slag. Noen er livsfarlige, selv om de ikke angriper oss fysisk. Dette er fortellingen om en selvmordsbølge, utløst av en romantisk låt som slo an i et omfang og på måter ingen kunne ha forestilt seg. Heller ikke låtskriveren ble spart. Vi redegjør i dette essayet for hovedtrekk av denne historien, og beskriver noen av mytene og spekulasjonene som oppsto, uten pretensjoner om å gi en samlende og fyllestgjørende analyse. Ett er sikkert: Man spøker ikke med en dyster søndag.

Søndag 7. januar 1968 hoppet komponisten Rezsö Seress ut av vinduet i sin leilighet i Dob utca 46/b i Budapest. Han overlevde, men på akuttavdelingen på sykehuset strupte han seg med en vaier. Slik bidro han til den ungarske selvmordsstatistikken, som i mange år har ligget på verdenstoppen, tre-fire ganger høyere enn den norske (Lester, 1994; Rihmer, Gonda, Kapitany & Dome, 2013).

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 9, 2020, side 690-695

Kommenter denne artikkelen

Ayers, J.W., Althouse, B.M., Leas, E.C., Dredze, M. & Allem, J.-P. (2017). Internet searches for suicide following the release of 13 Reasons Why. JAMA Internal Medicine, 177(10), 1527-1529.

Demain, F. (2011). This song’s a killer: The strange tale of «Gloomy Sunday». https://www.mentalfloss.com/article/28525/songs-killer-strange-tale-gloomy-sunday

Ferguson, C.J. (2018). 13 Reasons why not: A methodological and Meta-Analytic review of evidence regarding suicide-contagion by fictional media. Suicide and Life-Threatening Behavior, 49, 1178-1186.

Gavin, J. (2002). Deep in a dream. The long night of Chet Baker. Chicago: Chicago Review Press.

Hasin, D.S., Goodwin, R.D., Stinson, F.S. & Grant, B.F. (2005). Epidemiology of major depressive disorders: results for the National Epidemiological Survey on alcoholism and related conditions. Archives of General Psychiatry, 62, 1097-1106.

Hawton, K. & Williams, K. (2005). Media influences on suicidal behavior: evidence and prevention. I Keith Hawton (red.). Prevention and treatment of suicidal behavior. From science to practice (s. 293-306) Oxford: Oxford University Press.

Hawton, K., Simkin, S., Deeks, J.J., O’Connor, S., Keen, A. & Altman, D.G. et al. (1999). Effects of a drug overdose in a television drama on presentation to hospital for self-poisoning: time series and questionnaire study. British Medical Journal, 318, 972-977.

Jobes, D.A., Berman, A.L., O’Carroll, P.W., Eastgard, S. & Knickmeyer, S. (1996). The Curt Cobain suicide crisis. Suicide and Life-Threatening Behavior, 26, 260-271.

Justlin, P.N. & Svoboda, J.A. (red.). (2001). Music and emotion. Theory and research. Oxford: Oxford University Press.

Justlin, P.N. (2001). Communicating emotion in musical performance: A review and theoretical framework. I P.K. Justlin & J.A. Sloboda (red.), Music and emotion. Theory and research (s. 309-337). Oxford: Oxford University Press.

Kondrichin, S.V. & Lester, D. (1997) Finno-Ugrians and suicide. Perceptual and Motor Skills, 85, 514.

Krysinska, K. & Lester, D. (2006). Comment on the Werther effect. Crisis, 27, 100.

Lester, D. (1994). Suicide in Hungary. Psychiatrica Hungaria, 9, 225-230.

Lester, D. & Gunn, J. (2011). National anthems and suicide rates. Psychological Reports, 108, 43-44.

Lin, K. (2013). Gloomy Sunday – The Hungarian suicide song. Historic Mysteries. https://www.historicmysteries.com/gloomy-sunday-suicide-song/

Mattson, Å.L. (2019). Sjølvmord, smitte og 13 Resaons Why. Suicidology, 24,(2), 18-28.

Marusic, A. & Farmer, A. (2001). Genetic risk factors as possible causes of the variation in European suicide rates. British Journal of Psychiatry, 179, 194-196.

Morgan, H. & Tucker, K. (1984). Rumour. New York: Penguin.

Packard, G. & Berger, J. (2020). Thinking of you: How second-person pronouns shape cultural success. Psychological Science. https://doi.org/10.1177/0956797620902380

Phillips, D.P. (1974). The influence of suggestion on suicide: Substantive and theoretical implications of the Werther effect. American Sociological Review, 39, 340-354.

Phillips, D.P. (1982). The impact of fictional television series on U.S. adult fatalities: New evidence on the effect of the mass media on violence. American Journal of Sociology, 87, 1340-1359.

Rihmer, Z. (1997). Studies of suicide and suicidal behavior in Hungary. I L.L. Judd, B. Saletu & V. Filip (red.), Basic and clinical science of mental and addictive disorders (s. 171-174). Basel: Karger.

Rihmer, Z., Gonda, X., Kapitany, B. & Dome, P. (2013). Suicide in Hungary – epidemiological and clinical perspectives. Annals of General Psychiatry, 12, 12-21.

Schoenberg, H.C. (1971). The lives of the great composers. London: Davis-Poynter.

Stack, S. (1998). Heavy metal, religiosity and suicide acceptability. Suicide and Life-Threatening Behavior, 28, 388-394.

Stack, S. (1999). The influence of rational suicide on nonrational suicide. I J. Werth (red.). Contemporary perspectives on rational suicide (s. 41-47). New York: Taylor & Francis.

Stack, S. (2000). The relationship of Blues fanship to suicide acceptability. Death Studies, 24, 223-231.

Stack, S. (2002). The effect of opera fanship on suicide acceptability. Death Studies, 26, 431-437.

Stack, S. & Gundlach, J. (1995). The effect of country music on suicide. Social Forces, 72, 211-218.

Stack, S., Gundlach, J. & Reeves, J. (1994). The heavy metal music subculture and suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior, 24, 15-23.

Stack, S., Krysinska, K. & Lester, D. (2007-08). Gloomy Sunday: Did the «Hungarian suicide song» really create a suicide epidemic? Omega, 56, 349-358.

Thorson, J. & Oberg, P.A. (2003). Was there a suicide epidemic after Goethe`s Werther? Archives of Suicide Research, 7, 69-72.

Van de Velde, S., Bracke, P. & Levesque, K. (2010). Gender difference in depression in 23 European countries: cross-national variation in the gender gap in depression. Social Science and Medicine, 71, 305-313.

Voracek, M., Loibl, L.M. & Kandrychyn, S. (2007). Testing the Finno-Ugrian suicide hypothesis. Perceptual and Motor Skills, 104(3), 985-994.

Wasserman, I.M. (1984). Imitation and suicide. A reexamination of the Werther effect. American Sociological Review, 49, 427-436.

 

Lenker til det engelske og ungarske materialet om Seress og Gloomy Sunday som ikke er oppgitt i referanselisten, kan fås ved henvendelse til forfatterne.