Du er her

En blindgate

BLINDVEI Kontekstualistene angriper «den medisinske modellen» og tar avstand fra evidens og ekspertise. Psykiatrien har beveget seg inn i en blindgate, mener artikkelforfatteren. Foto: Plainpicture / Peter Franck

Norsk psykiatri er på ville veier med en kontekstuell modell som ønsker å erstatte diagnoser, årsaksforklaringer, evidens og ekspertise med problembehandling.

Publisert
1. juli 2020

I de senere år er den kontekstuelle modellen for psykiatri blitt presentert av psykologer og psykiatere. Modellen hevdes å være mer pasientvennlig og ha bedre behandlingsresultater enn den etablerte biopsykososiale modellen. En samlet fremstilling av det kontekstuelle standpunktet finner vi i boka til psykiater Trond F. Aarre (Aarre, 2018). I psykologtidsskriftet anmeldes den slik:

Men selv om Aarre altså tidvis blir i overkant polariserende, oppfordrer han oss – godt begrunnet – til å tenke nytt om arbeidet vårt. En mindre medisinsk psykiatri er derfor et helt sentralt innlegg i en debatt der det trengs flere uredde fagstemmer som Aarres (Lunde, 2018).

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 7, 2020, side

Kommenter denne artikkelen

Bjørndal, A., Flottorp, S., & Klovning, A. (2015). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.                                                                         

Brinkmann, S., & Petersen, A. (red.) (2015). Diagnoser – perspektiver, kritik og diskussion. Århus: Klim forlag.                                                                                                                                          

Dahl, A.A., & Løvlie, A. (2018). Psykiske lidelser: Forståelse, diagnostikk og juss. Oslo: Universitetsforlaget.                                                                                                                                               

Engel, G.E. (1977). The need for a new medical model: A challenge to biomedicine. Science, 196(4286), 129-136. htpp://doi.org/10.1126/science.847460    

Fylkesmannen i Hedmark. (2017). Rapport fra tilsynet med Stange kommune. https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/hedmark/2017/stange-kommune-tjenester-til-pasienter-med-psykisk-lidelse-og-mulig-samtidig-ruslidelse-2017/                             

Ibrahim, N., Thompson, D., Nixdorf, R., Kalha, J., Mpango, R., Moran, G., & al. (2020). A systematic review of influences on implementation of peer support work for adults with mental health problems. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 55(3), 285-293. htpp://doi.org/10.1007/s00127-019-01739-1.                                                                                      

Kinderman, P. (2016). Fra sykeliggjort til aktiv deltaker. Oslo: Abstrakt forlag.              

Lunde, C. (2018). En medisinsk klimakrise. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 56(11), 1050-1055.                                                                                                                                        

Oyebode, F. (2018). Sims’ Symptoms in the Mind. Textbook of descriptive psychopathology. (6. utg.) Edinburgh: Elsevier.                                                                                                   

Reuveni, I., Pelov, I., Reuveni, H., Bonne, O., & Canetti, L. (2017). Cross-sectional survey on defensive practices and defensive behaviors among Israeli psychiatrists. BMJ Open, 7, e014153. htpp://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014153.                                                                                                                                        

Shorter, E. (2013). Psychiatry and fads: Why is this field different from all other fields. Canadian Journal of Psychiatry, 58(10), 555-559. htpp://doi.org/10.1177/070674371305801003         

Torgalsbøen, A.-K., & Vaskinn, A. (2014). Diagnostisering: Norske psykologers unnlatelsessynd? Tidsskrift for Norsk psykologforening, 51(9), 753-758.                                         

Valla, B. (2017). Tid for et paradigmeskifte. Dagens Medisin 26.02.2017 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/02/26/tid-for-et-paradigmeskifte/                                            

Vedeler, G.H. (2016). Passer den medisinske modellen i psykisk helsevern. (https://psykologisk.no/2016/03/passer-den-medisinske-modellen-i-psykisk-helsevern/                       

Aarre, T.F. (2018). For en mindre medisinsk psykiatri. Oslo: Universitetsforlaget.