Du er her

Tid er humanisme

FOTO Sverre Strandberg

Hvis vi prøver å ta for mye kontroll over tiden, angriper vi selve terapiens vesen.

Publisert
5. september 2018

Det finnes en stor og likevel helt offentlig hemmelighet. Alle mennesker har del i den, alle vet om den, men de færreste skjenker den noen gang en tanke. Folk flest tar den for gitt og synes ikke det er noe spesielt å undre seg over. Denne hemmeligheten er tiden. Det finnes kalendere og klokker til å måle den, men det hjelper ikke stort, for alle vet at en enkelt time kan virke som en evighet, mens den andre ganger kan være over før en får sukk for seg. Det kommer helt an på hva en opplever i løpet av den timen. For tid er liv. Og livet bor i hjertet.

Michael Ende, Momo – eller kampen om tiden (1986, s. 53)

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 9, 2018, side 742-749

Kommenter denne artikkelen

Referanser

Blass, R.B. (2011). On the immediacy of unconscious truth: Understanding Betty Joseph’s ‘here and now’ through comparison with alternative views of it outside of and within Kleinian thinking. International Journal of Psychoanalysis, 92, 1137–1157.

Bollas, C. (2013). The Freudian moment (2. utg.). London: Karnac books.

Busch, F. (2011). The workable here and now and the why of there and then. International Journal of Psychoanalysis, 92, 1159–1181.

Dodes, L.M. (2009). Addiction as a psychological symptom. Psychodynamic Practice, 15, 381–393.

Drefvelin, C. (2017, 20. april). Ingeborg Senneset: «Jeg fryktet at jeg var pasienten det ikke var noe håp for.» Hentet fra https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/0aPAJ/Ingeborg-Senneset-Jeg-fryktet-at-jeg-var-pasienten-det-ikke-var-noe-hap-for

Ekeland, T.-J., Stefansen, J., & Steinstø, N.-O. (2011). Klinisk autonomi i evidensens tid. Styringspolitiske utfordringer for klinisk praksis. Tidsskrift for velferds­forsk­ning, 14, 2–14.

Ekern, S. (2016). Roma. Oslo: Cappelen Damm.

Ende, M. (1986). Momo – eller kampen om tiden. Oslo: Ex Libris forlag.

Freud, S. (1953). The Interpretation of Dreams (First Part). I J. Strachey (red. og overs.) The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (vol. 4, s. 1–310). London: The Hogarth Press. (Første gang publisert i 1900).

Freud, S. (1991). Zur Psychopatologie des Alltagslebens. I Gesammelte Werke (vol. 4, s. 1–133). London: Imago Publishing Co., Ltd. (Første gang publisert i 1901).

Freud, S. (1961). On Beginning the Treatment. I J. Strachey (red. og overs.) The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (vol. 12, s. 121–144). London: The Hogarth Press. (Første gang publisert i 1913).

Freud, S. (1991). Das Unbewusste. I Gesammelte Werke, (vol. 10, s. 264–303). London: Imago Publishing Co., Ltd. (Første gang publisert i 1915).

Freud, S. (1930). Ubehaget i kulturen. Oslo: J. W. Cappelens forlag AS.

Joseph, B. (2013). Here and now: My perspective. International Journal of Psychoanalysis, 94, 1–5.

Kristiansen, S. (2015). Freud om tiden. Kateksis. Bulletin for Norsk psykoanalytisk forening, 2, 4–12.

Laplanche, J. & Pontalis J.B. (1973). The Language of Psychoanalysis. London: The Hogarth Press and The Institute of Psychoanalysis.

McWilliams, N. (2005). Preserving our humanity as therapists. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 42, 139–151.

Rognes, W. (2003). Evidensbasert terapi som ideologi. Psykologisk tidsskrift NTNU, 6, 16–21.

Schafer, R. (1981). The relevance of the here and now transference interpretation in the reconstruction of early development. International Journal of Psychoanalysis, 63, 77–82.

Stänicke, E. (2012). Psykoanalyse og tidsmodeller. Kateksis. Bulletin for Norsk psykoanalytisk forening, 2, 4–10.