Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
1. juli 2016

Erfaring fra gestaltarbeid med grupper gir psykologen ferdigheter til å hjelpe organisasjoner gjennom snuoperasjoner.

Fagessay
Publisert
29. februar 2016

Altfor nære og sårbare foreldre hemmer ungdommers muligheter for vekst. Kanskje bør vi lytte til psykoanalytikeren Donald Winnicotts råd til foreldrene om å la de unge være i fred og finne sine egne svar.

Fagessay
Publisert
5. januar 2016

Som 18-åring fikk Henrik Ibsen en uønsket sønn. Ibsen avviste mor og barn. Kan dette ungdomssviket ha gitt næring til de mange tragiske skjebner han ga sine diktede barn?

Fagessay
Publisert
4. desember 2015

Psykoterapi har lenge hatt ordene i sentrum. Kan implisitt, kroppsbasert kommunikasjon gi en bedre tilgang til pasientens selvhelbredende ressurser?

Fagessay
Publisert
5. oktober 2015

Behandlere legger inn pasienter med kronisk suicidalitet hyppig. Disse pasientene blir ofte i sengeposten lenger enn det retningslinjene anbefaler. Hvorfor – og hva kan gjøres?

Fagessay
Publisert
2. september 2015

Forfatteren skrev i fjorårets januarutgave om bokstaven P. Fortsatte historiske studier har brakt ham videre i alfabetet.

Fagessay
Publisert
5. august 2015

Diagnostikken av psykoser har hatt en mangslungen utvikling som i praksis har vært til liten nytte og kan ha vært uheldig. Men positive endringer er i gang.

Fagessay
Publisert
5. juli 2015

Forskningen om selvmord har gitt oss et overveldende statistisk materiale. Det kan man bli klok av – om statistikken forstås rett.

Fagessay
Publisert
5. juni 2015

I en tid der mulighetene synes uendelige og valgene står i kø, er evnen til selvregulering viktigere enn noen gang.

Fagessay
Publisert
5. april 2015

Skillelinjene mellom psykoterapeutiske skoler er uklare, og mange psykoterapiforskere mener at de fleste av dem kan tilordnes fire–fem hovedtradisjoner. Likevel ser antallet skoler ut til å øke. Hvorfor er det sånn?