Du er her

Fagbidrag

Oversiktsartikkel
Publisert
1. november 2021
Fagessay
Publisert
1. november 2021

Mellomørebetennelse i tidlig barndom fører i våre dager sjelden til alvorlige fysiske komplikasjoner. Likevel kan gjentatte betennelser i sårbare faser for tilknytning og psykososial utvikling tenkes å forringe kvaliteten på det tidlige samspillet og i sjeldne tilfeller også bidra inn i et utviklingstraumatiserende forløp.

Fra praksis
Publisert
1. november 2021

For voksne med kompleks PTSD kan det være vanskelig å formidle tanker og følelser i kognitiv terapi for PTSD. I denne kasuistikken ble en kvinne i 30-årene ved Haugaland DPS behandlet med barnemanual for PTSD og resultatene var gode.

Fagessay
Publisert
1. november 2021

Hvordan kan psykoanalytisk behandlingsmetode være til nytte i arbeidet med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Bevissthet om overføring og terapeutisk holdning kan fremme kontakt med og kontroll over følelser, og motvirke alliansebrudd.

Maleri av Odilon Redon
Fagessay
Publisert
1. oktober 2021

Hvordan kan psykoanalytisk teori være til nytte i arbeidet med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Selvportrett av Samuel Joseph Brown, Jr.i akvarell
Fagessay
Publisert
1. oktober 2021

Skal barn med alvorlig irritabilitet og sinneproblematikk forstås som affektiv lidende eller atferdsforstyrrede? I dette fagessayet søker vi å redegjøre for hvem disse barna er, de to ulike måtene å klassifisere dem på og hvordan en skal forholde seg til ICD-11s nye kategorisering.

The unruly child av Rembrandt van Rijn (ca. 1635)
Fri assosiasjon
Publisert
1. oktober 2021

Kjenslene mine er som eit godt brukt målarskrin.

Etikkpanelet
Publisert
1. oktober 2021
Illustrasjon av et fyrtårn som leser bøker. Illustratør: Kristian Utrimark
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. oktober 2021
Fri assosiasjon
Publisert
1. september 2021

Hans festning synes å være uangripelig fra enhver vinkel. Ingen respons.