Du er her

Fagartikkel

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2012

Seksuelle overgrep rapportertes av en betydelig andel i et representativt befolkningsutvalg. Det er behov for forebyggende tiltak rettet mot barn og unge.

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2012

Seksualforbrytere som soner straff i norske fengsel, har bedre oppvekstforhold enn øvrige fanger. De har også færre rusproblemer og arbeidsmessige vansker. Dette kan føre til en undervurdering av risikoen for tilbakefall når man bruker internasjonale risikovurderingsinstrumenter.

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2012

Med uro for å virke høystemt: Rodins skulptur Tenkeren er et perfekt kunstverk. Tanke, følelse og kropp smelter sammen i ett stanset øyeblikk.

Fagartikkel
Publisert
5. september 2012

Tilværelsen som Idol-finalist er et glitrende eventyr, så lenge det varer. Men nesten alle deltakere våkner opp en dag til erkjennelsen av at det var en kortvarig og urealistisk drøm. Ikke alle er like godt rustet til å håndtere dette.

Fagartikkel
Publisert
5. august 2012

Den underliggende forestillingen om at psykologi avdekker stadig mer av virkeligheten, er en pseudovitenskapelig myte av grenseløse proporsjoner. Utfall som falsifiserer troen på «mer psykologi», blir sett på som en anomali.

Fagartikkel
Publisert
5. august 2012

Er det samsvar mellom hva psykologien er og hva den gjør? Jeg ønsker i denne artikkelen å (gjen)reise en debatt om psykologiens grunnlagsproblemer, og vise at dens historiske røtter griper inn i vår tid.

Fagartikkel
Publisert
5. august 2012

En ny kritisk historiografi er i de seneste tiår vokset frem, der fortæller psykologiens historie på en måde, der truer disciplinens status som kumulativ videnskab.

Fagartikkel
Publisert
5. august 2012

Vi gir her en idéhistorisk påminnelse om den kritiske tekningens sentrale plass helt tilbake til den vitenskapelige revolusjonen og fram til i dag. Den kritiske holdningen er fundamental for all vitenskap. «Kritisk psykologi» bør derfor være en tautologi.

Fagartikkel
Publisert
5. juli 2012

Antallet spedbarn og småbarn i barnevernet har økt med 22 prosent i perioden 1995 til 2008. Resultatene fra den første systematiske oversikten over omfanget av omsorgssvikt overfor småbarn i Norge vekker bekymring.

Fagartikkel
Publisert
5. juli 2012

Ifølge nyere traumeteori påvirker komplekse traumer individets utvikling på en rekke områder. Et sentralt spørsmål er om vi i psykoterapi krever noe som pasienten ikke har forutsetninger til å være med på.

Sider